HP Z6 G4 user manual download (Page 33 of 52)

Languages: Turkish
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 52
7DEOHWč
açın veya
\HQčGHQ
başlatın, sonra da hızla
VHVč
azaltma
G×úPHVčQH
basıp
G×úPH\č
basılı
tutun; ardından
f11
G×úPHVčQč
VHÂčQ³
2.
Önyükleme
VHÂHQHNOHUč
menüsünden
Sorun
*čGHU
²č
VHÂčQ³
3.
Recovery Manager
VHÂčQ±
sonra da
HNUDQGDNč
\ÑQHUJHOHUč
č]OH\čQ³
HP Kurtarma medyası kullanarak kurtarma
čĻOHPč
JHUÂHNOHĻWčUPH
2UčMčQDO
VčVWHPč
kurtarmak
čÂčQ
HP Kurtarma medyasını
NXOODQDEčOčUVčQč]³
6čVWHPčQč]GH
HP Kurtarma
EÑOPHVč
yoksa veya
VDEčW
sürücü düzgün çalışmıyorsa bu yöntem
NXOODQČODEčOčU³
1.
Mümkünse, tüm
NčĻčVHO
dosyaları
\HGHNOH\čQ³
2.
HP Kurtarma medyasını takın, sonra da
EčOJčVD\DUČ
\HQčGHQ
başlatın.
NOT:
%čOJčVD\DU
HP Recovery Manager'da
RWRPDWčN
olarak
\HQčGHQ
başlamazsa
EčOJčVD\DUČQ
önyükleme
sırasını
GHúčĻWčUčQ³
Bkz.
%čOJčVD\DUČQ
önyükleme sırasını
GHúčĻWčUPH±
sayfa
25
.
3.
(NUDQGDNč
\ÑQHUJHOHUč
č]OH\čQ³
%čOJčVD\DUČQ
önyükleme sırasını
GHúčĻWčUPH
%čOJčVD\DUČQČ]
HP Recovery Manager'da
\HQčGHQ
başlamıyorsa
EčOJčVD\DUČQ
önyükleme sırasını,
\DQč
BIOS'ta
OčVWHOHQHQ
ve
EčOJčVD\DUČQ
başlangıç
EčOJčOHUč
čÂčQ
baktığı aygıt sırasını
GHúčĻWčUHEčOčUVčQč]³
6HÂčPč
RSWčN
sürücü
veya USB
ƮDVK
sürücüsü olarak
GHúčĻWčUHEčOčUVčQč]³
Önyükleme sırasını
GHúčĻWčUPHN
čÂčQ´
ÖNEMLİ:
¢ČNDUČODEčOčU
klavyeye
VDKčS
EčU
tablet
čÂčQ
bu adımlara başlamadan önce
WDEOHWč
klavye tabanına
takın.
1.
HP Kurtarma medyasını takın.
2.
6čVWHP
Başlangıç
menüsüne
HUčĻčQ³
Klavye takılı
EčOJčVD\DUODU
veya tabletler
čÂčQ´
%čOJčVD\DUČ
veya
WDEOHWč
açın veya
\HQčGHQ
başlatın, hızla
esc
tuşuna basın, sonra da
f9
tuşuna
basarak önyükleme
VHÂHQHNOHUčQč
JÑU×QW×OH\čQ³
.ODY\HVč]
tabletler
čÂčQ´
7DEOHWč
açın veya
\HQčGHQ
başlatın, sonra da hızla
VHVč
artırma
G×úPHVčQH
basıp
G×úPH\č
basılı
tutun; ardından
f9
G×úPHVčQč
VHÂčQ³
‒ veya –
7DEOHWč
açın veya
\HQčGHQ
başlatın, sonra da hızla
VHVč
azaltma
G×úPHVčQH
basıp
G×úPH\č
basılı
tutun; ardından
f9
G×úPHVčQč
VHÂčQ³
3.
¶Q\×NOHPHQčQ
yapılmasını
čVWHGčúčQč]
RSWčN
sürücüyü veya USB
ƮDVK
sürücüsünü
VHÂčQ³
4.
(NUDQGDNč
\ÑQHUJHOHUč
č]OH\čQ³
HP Kurtarma bölümünü kaldırma (yalnızca
EHOčUOč
ürünlerde)
HP Recovery Manager yazılımı,
VDEčW
sürücüde yer açmak
čÂčQ
HP Kurtarma bölümünü kaldırmanıza olanak
sağlar.
*HUč
yükleme ve kurtarma
25
Sample