HP Z6 G4 user manual download (Page 21 of 52)

Languages: Turkish
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 52
3
%čOJčVD\DUČ
kurma
Bu bölümde,
EčOJčVD\DUČQČ]Č
nasıl kuracağınız açıklanmaktadır.
Doğru havalandırmayı sağlama
%čOJčVD\DU
çalışırken
VčVWHPčQ
doğru
EčU
ĻHNčOGH
havalandırılması
JHUHNčU³
Şu
\ÑQHUJHOHUč
uygulayın:
%čOJčVD\DUČ
sağlam ve düz
EčU
yüzeyde çalıştırın.
%čOJčVD\DUČQ
ön ve arka kısmında en az 15,24 cm (6,00
čQ¸
açıklık bırakın. (Bu, tüm
EčOJčVD\DU
PRGHOOHUč
čÂčQ
JHÂHUOč
olan
PčQčPXP
uzaklıktır.)
NOT:
%čOJčVD\DUČQČ]
bu
EÑO×PGHNč
UHVčPGHQ
EčUD]
farklı
JÑU×QHEčOčU³
Ortam hava sıcaklığının
EHOčUWčOHQ
sınırlar
čÂčQGH
kalmasını sağlayın (bkz.
Ürün
WHNQčN
Ñ]HOOčNOHUč±
sayfa
12
).
Dolap kullanımı söz konusu olduğunda, dolap havalandırmasının
\HWHUOč
olmasını ve dolabın
čÂčQGHNč
ortam sıcaklığının
EHOčUWčOHQ
sınırlar
čÂčQGH
kalmasını sağlayın.
Doğru havalandırmayı sağlama
13
Sample