HP Z6 G4 user manual download (Page 7 of 51)

Languages: Swedish
Pages:51
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 51
HP Support
........................................................................................................................................
34
Online-support
................................................................................................................
34
Kundsupport för arbetsstationer och tunna klienter
..................................
35
Rekommendationer och bulletiner och meddelanden
................................
35
Ringa support
..................................................................................................................
35
Hitta garantiinformation
................................................................................................
36
8
Använda HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
..................................................................................................
37
Hämta HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) till en USB-enhet
............................................................................
37
9
Rutinmässig skötsel
....................................................................................................................................
39
Allmänna säkerhetsföreskrifter vid rengöring
...................................................................................................
39
Rengöra chassit
...................................................................................................................................................
39
Rengöra tangentbordet
.......................................................................................................................................
39
Rengöra bildskärmen
..........................................................................................................................................
40
Rengör musen
......................................................................................................................................................
40
10
Tillgänglighet
............................................................................................................................................
41
Hjälpmedel som stöds
.........................................................................................................................................
41
Kontakta support
.................................................................................................................................................
41
Index
.............................................................................................................................................................
42
vii
Sample