HP Z6 G4 user manual download (Page 6 of 51)

Languages: Swedish
Pages:51
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 51
Använda HP-återställningsmedier (endast vissa produkter)
...........................................................
20
Använda verktygen i Windows
..........................................................................................................
21
Använda hämtningsverktyget HP Cloud Recovery (endast vissa produkter)
..................................
22
Återställning
........................................................................................................................................................
22
Återställa med HP Recovery Manager
..............................................................................................
22
Vad du behöver veta innan du sätter igång
....................................................................
23
Använda HP:s återställningspartition (endast vissa produkter)
....................................
23
Använda HP-återställningsmedier för att återställa systemet
.....................................
24
Ändra datorns startordning
............................................................................................
24
Ta bort HP:s återställningspartition (endast vissa produkter)
......................................
24
5
Installera Linux
...........................................................................................................................................
26
Linux-förberedda system
....................................................................................................................................
26
HP Linux drivrutinskivor
......................................................................................................................................
26
Installera Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
.........................................................................................................
27
HP drivrutinskiva
...............................................................................................................................
27
Installera med HP Red Hat Linux drivrutinmedia
.............................................................................
28
Ställa in SUSE Linux Enterprise Desktop (SLED)
.................................................................................................
28
Installera SLED med HP drivrutinskiva
.............................................................................................
28
Installera Ubuntu
.................................................................................................................................................
29
Använda HP drivrutinskiva
................................................................................................................
29
Egenutvecklade
JUDƬNGULYUXWLQHU
.......................................................................................................................
29
6
Uppdatera datorn
........................................................................................................................................
30
Uppdatera datorn efter första start
....................................................................................................................
30
Uppdatera BIOS
....................................................................................................................................................
30
Fastställa aktuell BIOS-version
.........................................................................................................
30
Uppgradera BIOS
...............................................................................................................................
31
Uppgradera enhetsdrivrutiner
............................................................................................................................
31
7
Underhåll, diagnostik och enkel felsökning
...................................................................................................
32
Stänga av datorn
.................................................................................................................................................
32
Om det uppstår problem
.....................................................................................................................................
32
Mer information
.................................................................................................................................
32
Okulär inspektion
..............................................................................................................................
32
Vid start
...........................................................................................................................
33
I drift
................................................................................................................................
33
Kunden reparerar själv
....................................................................................................
34
Ljus- eller ljudsignalkoder: tolkning av POST-diagnostiska LED- eller ljudsignalkoder
..................
34
Grundläggande felsökning
................................................................................................................
34
vi
Sample