HP Z6 G4 user manual download (Page 50 of 51)

Languages: Swedish
Pages:51
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 50 of 51
Index
B
bildskärmar
ansluta
18
JUDƬNNRUW
17
justera bildskärmen
19
BIOS
fastställa versionen
30
uppdatera
30
uppgradera
31
C
computer setup
13
anpassa bildskärmen
19
ansluta bildskärmar
15
installationsprocedurer
14
säkerhet
19
säkerställa fullgod ventilation
13
D
dator, uppdatera
30
datorns funktioner
4
datorns komponenter
4
Z6 bakifrån
11
Z6 framifrån
8
Z6 från vänster
10
Z8 bakifrån
7
Z8 framifrån
4
Z8 från vänster
6
drivrutiner, uppdatera
31
E
enhetslampa,
LGHQWLƬHUD
4, 5, 8, 9
F
felsökning
Kunden reparerar själv
34
under drift
33
vid start
33
G
garantiinformation
36
JUDƬNNRUW³
typer
17
H
HP:s återställningspartition
ta bort
24
återställning
23
HP drivrutinskiva
RHEL-installation
27
SLED-installation
28
Ubuntu-installation
29
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
använda
37
HP Recovery Manager
korrigera uppstartsproblem
24
starta
23
HP-resurser
1
HP-återställningsmedier
använda
20
återställning
24
hörlurar (jack för ljudutgång)
7, 11
I
installation
Linux
26
RHEL
27
SLED
28
Ubuntu
29
J
jack för ljudingång (mikrofon),
LGHQWLƬHUD
7, 11
jack för ljudutgång (hörlurar),
LGHQWLƬHUD
7, 11
K
knappar
ström
4, 5, 7, 8, 9, 11
Kunden reparerar själv
34
L
lampor
hårddisk
4, 5, 8, 9
Linux
egenutvecklade
JUDƬNGULYUXWLQHU
29
HP Linux drivrutinskivor
26
installation
26
lösningar
26
RHEL
27
Linux-förberedda system
Linux-versioner
26
skapa skiva
26
ljudutgång (hörlurar)/ljudingång
(mikrofon), kombinationsuttag,
LGHQWLƬHUD
4, 5, 8, 9
länkar
HP kundsjälvbetjäning
34
kontaktinformation för HP USA
34
Linux Hardware Matrix for HP-
datorer
26
Programvara och drivrutiner
26
Red
+DWµFHUWLƬHULQJ
27
Söksidan för SUSE
FHUWLƬHULQJVEXOOHWLQ
28
Ubuntu
29
M
meddelanden om
produktförändringar
35
mikrofonjack (ljudingång)
7, 11
minimerad avbildning, skapa
22
minimerad
återställningsavbildning
23
minneskortläsare,
LGHQWLƬHUD
4, 5,
8, 9
P
platser
säkerhetskabel
7, 11
plats för säkerhetskabel,
LGHQWLƬHUD
7, 11
portar
seriella
7
USB 3.x SuperSpeed
4, 5, 7, 8, 9,
11
USB 3.x SuperSpeed-port med HP
Sleep and Charge
4, 5, 8, 9
produkt
diagnostik
2
dokumentation
2
42
Index
Sample