HP Z6 G4 user manual download (Page 5 of 51)

Languages: Swedish
Pages:51
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 51
Innehåll
1
Hitta HP-resurser
..........................................................................................................................................
1
Produktinformation
...............................................................................................................................................
1
Support
..................................................................................................................................................................
1
Produktdokumentation
.........................................................................................................................................
2
Produktdiagnostik
.................................................................................................................................................
2
Produktuppdateringar
...........................................................................................................................................
2
2
Datorns funktioner
........................................................................................................................................
4
Komponenter
.........................................................................................................................................................
4
HP Z8 G4 arbetsstation
.......................................................................................................................
4
Framsidan
..........................................................................................................................
4
Vänster sida
.......................................................................................................................
6
Baksida
..............................................................................................................................
7
HP Z6 G4 arbetsstation
.......................................................................................................................
8
Framsidan
..........................................................................................................................
8
Vänster sida
....................................................................................................................
10
Baksida
............................................................................................................................
11
3URGXNWVSHFLƬNDWLRQHU
........................................................................................................................................
12
3
Installera datorn
.........................................................................................................................................
13
Säkerställa fullgod ventilation
............................................................................................................................
13
Installationsprocedurer
.......................................................................................................................................
14
Lägga till bildskärmar
..........................................................................................................................................
15
Planera för
ƮHUD
bildskärmar
............................................................................................................
15
Hitta
JUDƬNNRUW
som stöds
................................................................................................................
16
*UDƬNNRUW
som stämmer med bildskärmskontakter
........................................................................
17
,GHQWLƬHUD
krav för bildskärmsanslutningar
.....................................................................................
17
Ansluta och
NRQƬJXUHUD
bildskärmar
...............................................................................................
18
Använda
JUDƬNNRQƬJXUDWLRQVYHUNW\J
från tredje part
....................................................................
19
Anpassa extern bildskärm (Windows)
..............................................................................................
19
Installera ytterligare komponenter
.....................................................................................................................
19
Säkerhet
...............................................................................................................................................................
19
Återvinning av produkter
.....................................................................................................................................
19
4
Säkerhetskopiera och återställa
...................................................................................................................
20
Skapa återställningsmedier och säkerhetskopior
..............................................................................................
20
v
Sample