HP Z6 G4 user manual download (Page 49 of 51)

Languages: Swedish
Pages:51
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 49 of 51
10
Tillgänglighet
HP utformar, producerar och marknadsför produkter och tjänster som kan användas av alla, inklusive av
människor med funktionsnedsättningar, antingen på fristående basis eller med lämpliga hjälpenheter. Den
senaste informationen om HPs hjälpmedel
ƬQQV
accessibility
.
Hjälpmedel som stöds
HP-produkter stöder ett stort urval av hjälpmedel i operativsystemet och kan
NRQƬJXUHUDV
för att fungera
med ytterligare hjälpmedel. Använd sökfunktionen på enheten för att hitta mer information om hjälpmedel.
OBS!
Ytterligare information om en viss hjälpmedelsprodukt får du genom att kontakta kundsupport för
den produkten.
Kontakta support
Vi förbättrar ständigt hjälpmedlen för våra produkter och tjänster och välkomnar kommentarer från
användarna. Om du har ett problem med en produkt eller skulle vilja berätta om tillgänglighetsfunktioner
som har hjälpt dig, kan du kontakta oss på +1 888 259 5707, måndag till fredag kl. 06.00 till 21.00
nordamerikansk tid (kl. 14.00 till 05.00 svensk tid). Om du är döv eller hörselskadad och använder TRS/VRS/
WebCapTel kan du kontakta oss om du behöver teknisk support eller har tillgänglighetsfrågor genom att
ringa +1 877 656 7058, måndag till fredag kl. 06.00 till 21.00 nordamerikansk tid (kl. 14.00 till 05.00 svensk
tid).
OBS!
Supporten ges endast på engelska.
Hjälpmedel som stöds
41
Sample