HP Z6 G4 user manual download (Page 47 of 51)

Languages: Swedish
Pages:51
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 47 of 51
9
Rutinmässig skötsel
Allmänna säkerhetsföreskrifter vid rengöring
Använd aldrig lösningsmedel eller brandfarliga lösningar när du rengör datorn.
Sänk aldrig ner en komponent i vatten eller rengöringsmedel. Häll vätskan på en ren trasa och använd
sedan trasan för att torka av komponenten.
Koppla alltid bort datorn innan du rengör tangentbord, mus eller ventiler.
Koppla alltid från tangentbordet innan du rengör det.
Använd skyddsglasögon med sidoskydd när du rengör tangentbordet.
Rengöra chassit
Följ säkerhetsföreskrifterna i
Maintenance and Service Guide
(Underhålls- och serviceguide) för datorn
innan du rengör den.
För att ta bort
VPÀƮ¿FNDU
eller smuts kan du använda vanligt vatten på en ren, luddfri trasa eller tops.
Vid svårare
Ʈ¿FNDU
kan du använda lite diskmedel utspätt med vatten. Torka datorn noga med en trasa
eller tops fuktad med rent vatten.
För svårare
Ʈ¿FNDU
kan du använda isopropanol. Det krävs ingen avtorkning eftersom den avdunstar
snabbt och inte lämnar några rester.
Efter rengöring ska du alltid torka av datorn med en ren, luddfri duk.
Då och då bör du rengöra ventilationshålen på datorn. Ludd och annat främmande material kan blockera
ventilationshålen och begränsa luftcirkulationen.
Rengöra tangentbordet
VIKTIGT:
Använd skyddsglasögon med sidoskydd när du avlägsnar skräp under tangenterna.
Om tangentbordet har en av/på-knapp bör du stänga av det.
Följ säkerhetsföreskrifterna i
Maintenance and Service Guide
(Underhålls- och serviceguide) för datorn
innan du rengör den.
Synligt skräp under eller mellan tangenterna kan avlägsnas genom att dammsuga eller skaka
tangentbordet.
Tryckluft på burk kan också användas för att avlägsna skräp under tangenterna. Var försiktig eftersom
för högt tryck kan blåsa bort smörjmedlet under de breda tangenterna.
För att ta bort en tangent använder du en särskild tangentborttagare för att undvika att skada
tangenterna. Ett sådant verktyg kan köpas i många
HOHNWURQLNDƫ¿UHU±
VIKTIGT:
Ta aldrig bort en bred tangent (som blankstegstangenten) från tangentbordet. Om dessa
tangenter tas bort eller installeras på ett felaktigt sätt kan det leda till att tangentbordet inte fungerar.
Allmänna säkerhetsföreskrifter vid rengöring
39
Sample