HP Z6 G4 user manual download (Page 46 of 51)

Languages: Swedish
Pages:51
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 51
4.
Välj din dator och sedan ditt operativsystem.
5.
I avsnittet
Diagnostik
ska du följa instruktionerna på skärmen för att markera och ladda ner den UEFI-
version du vill ha.
38
Kapitel 8
Använda HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
Sample