HP Z6 G4 user manual download (Page 43 of 51)

Languages: Swedish
Pages:51
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 51
us-en/products/workstations-thin-clients/
– Ger teknisk supportinformation för
datorer.
support/workstation_swdrivers
– Ger åtkomst till programvara och drivrutiner för
datorer.
Kundsupport för arbetsstationer och tunna klienter
1.
Gå till
us-en/products/workstations-thin-clients/
.
2.
Sök efter din produkt.
3.
Välj
Felsökning
.
4.
Välj de problem som du felsöker.
Rekommendationer och bulletiner och meddelanden
Så här hittar du rekommendationer, bulletiner och meddelanden:
1.
Gå till
us-en/products/workstations-thin-clients/
.
2.
Markera din produkt.
3.
Välj
Rekommendationer
eller
Bulletiner och meddelanden
.
4.
Välj ett alternativ för visning.
Meddelanden om produktförändringar
Product Change
1RWLƬFDWLRQV
(PCN) är meddelanden om produktförändringar som kommer att genomföras
inom 30 till 60 dagar från tillverkningsprocessens ändringsdatum. PCN ger dig meddelanden i förväg om
ändringar på din produkt, t.ex. en uppdaterad BIOS-version som du kanske behöver hämta innan
produktändringen krävs. En lista över PCN:er
ƬQQV
på sidan
Bulletiner och meddelanden
för din produkt.
Ringa support
Du kan ibland kan råka ut för ett problem som kräver support. Tänk på följande innan du ringer supporten:
Ha datorn nära till hands.
Anteckna datorns serienummer, produktnummer, modellnamn och modellnummer och ha dem framför
dig. Den här informationen
ƬQQV
på etiketter. Se
Produktinformation
på sidan
1
för information om var
etiketterna är placerade.
Anteckna eventuella felmeddelanden.
Anteckna eventuella tillval.
Anteckna operativsystem.
Anteckna maskin- och programvara från andra leverantörer.
Notera om det eventuellt blinkar några lampor på datorns framsida (Tower-modeller och stationära
NRQƬJXUDWLRQHU²
eller på datorns sida
¶NRQƬJXUDWLRQHU
för allt-i-ett).
Anteckna vilka program du använde när du stötte på problemet.
OBS!
När du ringer för att få service eller support måste du kanske uppge produktnumret (exempel:
PS988AV) på datorn. Om datorn har ett produktnummer
ƬQQV
det vanligtvis i närheten av det 10- eller
¸¹µ
VLƫULJD
serienumret.
OBS!
Etiketter med serienummer och produktnummer
ƬQQV
på datorns baksida.
Om det uppstår problem
35
Sample