HP Z6 G4 user manual download (Page 42 of 51)

Languages: Swedish
Pages:51
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 51
Kunden reparerar själv
I programmet för kundsjälvbetjäning kan du beställa ersättningsdelar och installera dem själv utan teknisk
assistans från HP. Kundsjälvbetjäning kan krävas för vissa komponenter. För mer information ska du gå till
go/selfrepair
, och sedan välja din produkt.
OBS!
Vissa komponenter får inte repareras av kunden och måste returneras till HP för service. Kontaktar
HPs support för ytterligare instruktioner innan du försöker ta bort eller reparera dessa komponenter.
Ljus- eller ljudsignalkoder: tolkning av POST-diagnostiska LED- eller
ljudsignalkoder
Om strömlampan på datorn blinkar eller om du hör pipljud kan du söka efter förklaringar och
rekommenderade åtgärder i handboken
Maintenance and Service Guide
(Underhålls- och serviceguide)
(endast på engelska).
Grundläggande felsökning
VARNING:
När datorn är ansluten till eluttag är moderkortet alltid strömförande. Du minskar risken för
personskador från elektriska stötar och/eller varma ytor genom att koppla ur nätsladden från vägguttaget
och låta de interna systemkomponenterna svalna innan du rör vid dem.
Innan du ringer teknisk support kan du börja med att försöka följa anvisningarna som beskrivs i detalj ovan
och som även sammanfattas nedan.
Om bildskärmen är tom, ansluter du den till en annan bildskärmskontakt, om sådan
ƬQQV±
Byt annars ut
bildskärmen mot en bildskärm som du vet fungerar.
Om du arbetar i ett nätverk:
Använd en annan nätverkskabel för att ansluta datorn till nätverket.
Anslut en annan dator med en annan kabel till nätverket.
Om problemet kvarstår kan det vara fel på nätverksuttaget på datorn eller i väggen.
Om du nyligen lade till ny maskinvara kan du prova att ta bort den.
Om du nyligen installerade ny programvara kan du prova att avinstallera den.
Om datorn startar men inte i operativsystemet kan du köra ”pre-boot”-diagnostikverktyget, HP PC
Hardware Diagnostics. Se
Använda HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
på sidan
37
.
Om datorn startar i operativsystemet och har tillgång till internet kan du komma åt HP Instant Support
Professional Edition på
go/ispe
.
HP Support
Online-support
Onlinesupportresurser omfattar webbaserade felsökningsverktyg, tekniska kunskapsdatabaser,
nedladdningsbara drivrutiner och korrigeringar, communities och produktändringsmeddelanden.
Följande webbplatser är också tillgängliga:
– Ger användbar produktinformation
support
– Ger den senaste onlinedokumentationen och teknisk support över hela
världen.
34
Kapitel 7
Underhåll, diagnostik och enkel felsökning
Sample