HP Z6 G4 user manual download (Page 41 of 51)

Languages: Swedish
Pages:51
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 51
Vid start
Kontrollera att datorn är ansluten till ett funktionellt vägguttag.
Ta ut alla optiska skivor och USB-enheter från datorns enheter innan du startar datorn.
Kontrollera att datorn är påslagen och att strömlampan lyser.
Om du har installerat ett annat operativsystem än det förinstallerade, måste du bekräfta att det stöds
av systemet. Gå till
go/quickspecs
.
Kontrollera att bildskärmspanelen är tänd.
Om du har en extra extern bildskärm:
Kontrollera att bildskärmen är ansluten till ett funktionellt vägguttag.
Kontrollera att bildskärmen är på och att den gröna bildskärmslampan lyser.
Om bildskärmen är mörk, höj ljusstyrka och kontrastkontroller.
I drift
Ljudsignaler och blinkande lampor på datorn är felkoder som hjälper dig att
LGHQWLƬHUD
felet. Mer
information om hur man att tolkar dessa koder
ƬQQV
i avsnittet
Diagnostiska lysdioder och ljudsignaler
(pip)
i
Maintenance and Service Guide
(Underhålls- och servicehandboken) för datorn.
Håll en tangent nedtryckt. Om systemet avger ljudsignaler fungerar tangentbordet som det ska.
Kontrollera så alla kontakter sitter i ordentligt och att det inte gjorts några felaktiga anslutningar.
Väck datorn genom att trycka på en tangent på tangentbordet eller genom att trycka på strömknappen.
Om systemet är kvar i viloläge stänger du av det genom att hålla strömknappen intryckt i minst fyra
sekunder. Starta sedan om systemet genom att trycka på strömknappen igen.
Om det inte går att stänga av datorn drar du ut strömkabeln, väntar några sekunder och sätter sedan
tillbaka den. Om systemet inte startar om trycker du på strömknappen.
Kontrollera att alla nödvändiga drivrutiner är installerade. Om du till exempel har anslutit en skrivare,
måste du installera en skrivardrivrutin.
Om du är ansluten till ett nätverk ska du använda en annan kabel för att koppla datorn till
nätverksanslutningen. Om du fortfarande inte kan ansluta dig kan det
ƬQQDV
ett problem med
nätverkskontakten.
Om du nyligen installerade ny maskinvara tar du bort den och kontrollerar om datorn då fungerar.
Om du nyligen installerade ny programvara avinstallerar du denna och kontrollerar om datorn då
fungerar.
Om bildskärmspanelen på en allt-i-ett-dator är tom öppnar du datorn och kontrollerar att de båda
kabeländarna mellan moderkortet och bildskärmspanelen är anslutna. Om du använder ett
JUDƬNNRUW³
kontrollera att kortet installerats riktigt.
Uppgradera BIOS. En ny version av BIOS kan ha släppts som stöder nya funktioner eller korrigerar ditt
problem.
För mer detaljerad information, se felsökningskapitlet i
Maintenance and Service Guide
(Underhålls- och
servicehandboken) på
support
.
Om det uppstår problem
33
Sample