HP Z6 G4 user manual download (Page 40 of 51)

Languages: Swedish
Pages:51
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 51
7
Underhåll, diagnostik och enkel felsökning
Stänga av datorn
För att stänga av datorn på rätt sätt måste du först avsluta operativsystemet.
VIKTIGT:
HP rekommenderar inte att hålla ned strömknappen för att stänga av systemet. Om du gör det
kan användardata gå förlorade och lagringsenheten skadas. Om systemet blir instabilt och det inte
ƬQQV
några andra alternativ, ge systemet tillräckligt med tid för att vakna upp helt efter att du startat om datorn.
Detta kan ta
ƮHUD
minuter, särskilt för enheter med stor kapacitet eller solid state-enheter. Mer information
ƬQQV
i
Risker med oväntad strömförlust till solid state-enheter
h20195/v2/
GetPDF.aspx/4AA6-1470ENW.pdf
. Vitböcker för HP-datorer kan även kommas åt via HP Performance Advisor.
Windows 10
Klicka på ikonen
Start
, klicka på ikonen
Energi
och välj sedan
Stäng av
.
– eller –
I aktivitetsfältet skriver du
inställningar
, väljer
Inställningar
, skriver
stäng
och klickar sedan på
Stäng av datorn
.
Windows 7
Klicka på
Start
och sedan på
Stäng av
.
Om det uppstår problem
För att diagnostisera och lösa problem rekommenderar HP en stegvis felsökning:
Okulär inspektion
Kontroll av betydelsen av olika blinkande lampor eller ljudsignaler
Grundläggande felsökning, inklusive HP PC Hardware Diagnostics
HP-support
Systemåterställning
Mer information
ƬQQV
i
Skapa återställningsmedier och säkerhetskopior
på sidan
20
.
Dessa felsökningsstrategier förklaras i följande avsnitt.
Mer information
Du kan hitta mer felsökningsinformation i omfattande
Maintenance and Service Guide
(endast på engelska)
som
ƬQQV
i referensbiblioteket på
support
. Välj ditt land och språk, välj
Support och
felsökning
, ange datorns modellnummer och klicka på
Sök
.
Okulär inspektion
Om du stöter på ett problem med datorn, bildskärmen eller programvaran kan följande allmänna förslag
hjälpa dig att isolera och fokusera på problemet innan du vidtar ytterligare åtgärder.
32
Kapitel 7
Underhåll, diagnostik och enkel felsökning
Sample