HP Z6 G4 user manual download (Page 39 of 51)

Languages: Swedish
Pages:51
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 51
Uppgradera BIOS
Så här hittar och hämtar du den senaste BIOS-versionen, som inkluderar de senaste förbättringarna:
1.
Gå till
us-en/products/workstations-thin-clients/
.
2.
Markera din produkt.
3.
Välj
Programvara och drivrutiner
.
4.
Följ anvisningarna för att hitta den senaste BIOS-versionen som
ƬQQV
tillgänglig för datorn.
5.
Jämför BIOS-versionen på din dator med BIOS-versionerna på webbplatsen (se
Fastställa aktuell BIOS-
version
på sidan
30
). Om BIOS-versionen på webbplatsen är densamma som versionen på datorn
behöver du inte göra något mer.
6.
Om BIOS-versionen på webbplatsen är en nyare version än den på datorn laddar du ner den version som
passar till din dator. Slutför installationen genom att följa de anvisningar som visas i
ƬOHQ
Viktig
information.
Uppgradera enhetsdrivrutiner
Om du installerar kringutrustning (t.ex. skrivare, bildskärmsadapter eller nätverkskort) måste du kontrollera
att du har de senaste drivrutinerna. Om du har köpt enheten via HP, gå till HPs webbplats för att hämta de
senaste drivrutinerna för enheten. Dessa drivrutiner har testats för att garantera bästa kompatibilitet mellan
enheten och din HP-dator.
Om du har köpt enheten från HP rekommenderar vi att du går till HPs webbplats först för att se om enheten
och dess drivrutiner har testats för kompatibilitet med HP-datorn. Om ingen drivrutin är tillgänglig, gå till
tillverkarens webbplats och ladda ner de senaste drivrutinerna.
Så här uppdaterar du drivrutinerna för en enhet:
1.
Gå till
us-en/products/workstations-thin-clients/
och ange din produkt.
2.
Följ anvisningarna för att hitta de senaste drivrutinerna som
ƬQQV
tillgängliga för datorn.
Om en drivrutin som krävs inte kan hittas besöker du enhetstillverkarens webbplats.
Uppgradera enhetsdrivrutiner
31
Sample