HP Z6 G4 user manual download (Page 35 of 51)

Languages: Swedish
Pages:51
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 51
4.
Välj länken
Obtain Software
(Hämta programvara) för att hämta lämpligt paket (oftast den senaste
versionen).
5.
Klicka på
I Agree
(Jag accepterar) för att godta villkoren i licensavtalet.
6.
Ladda ner programvarans ISO-avbildning och bränn den på tom DVD-R-, DVD+R-, DVD-R DL- eller DVD+R
DL-skiva i hög kvalitet med en extern optisk enhet med DVD-bränningsfunktion. Den här skivan är din
HP drivrutinsskiva
.
OBS!
Använd inte återskrivbara skivor, t.ex. CD±RW, DVD±RW, DVD±RW med dubbla lager och BD-RE
(återskrivbar Blu-ray) – de är inte kompatibla med HP Recovery Manager-programvaran. En kompatibel
extern optisk enhet kan köpas från HP.
Installera Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
HP-datorerna i Z-serien är
FHUWLƬHUDGH
och stöds av RHEL-versioner som passar till maskinvaran.
Detaljerad information om RHEL-stöd för en viss plattform
ƬQQV
i
Linux Hardware Matrix for HP
Workstations
(Maskinvarumatris för Linux för HP-arbetsstationer) på
support/
linux_hardware_matrix
.
För information om Red
+DWµFHUWLƬHULQJDU
på HP-datorer besöker du
ecosystem
, väljer
&HUWLƬHG
Hardware
¶&HUWLƬHUDG
maskinvara) och följer instruktionerna på skärmen.
HP drivrutinskiva
Nyare versioner av Red Hat Linux behöver oftast enbart drivrutinuppdateringar med mindre korrigeringar för
att stödja HP-datorer. Dessa releaser kan oftast användas med lämplig
86%µƮDVKHQKHW
eller optiska skivor
med drivrutiner från HPs webbplats, som kan användas som ett efterinstallationsverktyg för
standardinstallationer av Red Hat Linux. Mer information
ƬQQV
i
HP Linux drivrutinskivor
på sidan
26
.
När du har slutfört standardinstallationen av Red Hat startar du om datorn. Då startas Red Hats verktyg First-
boot (verktyg för första start). När du har angett ett antal inställningar (t.ex. säkerhetsnivå, tid och datum,
rotlösenord och användarkonton) kommer verktyget att ge dig möjlighet att sätta i ytterligare en
86%µ
ƮDVKHQKHW
eller optisk skiva.
Drivrutinsmediet används i denna fas. Allt innehåll som lagts till av HP
ƬQQV
i katalogen /HP på mediet. Du
kan använda det för att skapa din egen avbildning eller för att bläddra i HP-innehållet.
Se katalogen /HP på mediet för senaste README-information om skivans innehåll.
Installera Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
27
Sample