HP Z6 G4 user manual download (Page 33 of 51)

Languages: Swedish
Pages:51
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 51
VIKTIGT:
När du tagit bort HP:s återställningspartition kan du inte kan utföra systemåterställning eller
skapa HP-återställningsmedier från HP:s återställningspartition. Du bör därför skapa HP-
återställningsmedier innan du tar bort HP:s återställningspartition. Se
Använda HP-återställningsmedier
(endast vissa produkter)
på sidan
20
.
OBS!
Alternativet Ta bort återställningspartitionen är endast tillgängligt på produkter som har stöd för
funktionen.
Gör så här för att ta bort HP:s återställningspartition:
1.
Skriv
recovery
i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan
HP Recovery Manager
.
2.
Välj
Ta bort återställningspartitionen
och följ anvisningarna på skärmen.
Återställning
25
Sample