HP Z6 G4 user manual download (Page 30 of 51)

Languages: Swedish
Pages:51
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 51
OBS!
Du måste vara ansluten till internet för att få åtkomst till appen Få hjälp.
Använda hämtningsverktyget HP Cloud Recovery (endast vissa produkter)
Så här skapar du HP-återställningsmedier med hämtningsverktyget HP Cloud Recovery:
1.
Gå till
support
.
2.
Välj
Programvara och drivrutiner
och följ sedan instruktionerna på skärmen.
Återställning
Det
ƬQQV
ƮHUD
alternativ för att återställa systemet. Välj den metod som passar just din situation och
kunskapsnivå bäst:
VIKTIGT:
Alla metoder
ƬQQV
inte för alla produkter.
Windows erbjuder
ƮHUD
alternativ för återställning från säkerhetskopia, till exempel att återställa
datorn utan att ta bort
ƬOHU
eller återställa datorn till fabriksinställningarna. Mer information
ƬQQV
i
appen Få hjälp.
Välj
Start
-knappen och sedan appen
Få hjälp
.
OBS!
Du måste vara ansluten till internet för att få åtkomst till appen Få hjälp.
Om du behöver lösa ett problem med en förinstallerad applikation eller drivrutin ska du använda
alternativet Återinstallera drivrutiner och/eller program (endast vissa produkter) i HP Recovery Manager
för att installera om den enskilda applikationen eller drivrutinen.
Skriv
recovery
i sökrutan i aktivitetsfältet, välj
HP Recovery Manager
och välj sedan
Återinstallera drivrutiner och/eller program
och följ instruktionerna på skärmen.
Om du vill återställa Windows-partitioneringen till de ursprungliga fabriksinställningarna kan du välja
alternativet Systemåterställning från HP:s återställningspartition (endast vissa produkter) eller HP-
återställningsmedier. Mer information
ƬQQV
i
Återställa med HP Recovery Manager
på sidan
22
. Om du
inte redan har skapat återställningsmedier, se
Använda HP-återställningsmedier (endast vissa
produkter)
på sidan
20
.
På vissa produkter kan du, om du vill återställa datorns ursprungliga fabriksinställda partitionering och
innehåll, eller om du har bytt ut hårddisken, använda alternativet Fabriksåterställning för HP-
återställningsmedier. Mer information
ƬQQV
i
Återställa med HP Recovery Manager
på sidan
22
.
På vissa produkter
ƬQQV³
om du vill ta bort återställningspartitionen för att frigöra hårddiskutrymme,
alternativet Ta bort återställningspartitionen i HP Recovery Manager.
Mer information
ƬQQV
i
Ta bort HP:s återställningspartition (endast vissa produkter)
på sidan
24
.
Återställa med HP Recovery Manager
Med HP Recovery Manager kan du återställa datorn till de ursprungliga fabriksinställningarna med hjälp av
HP-återställningsmedier som du antingen har skapat eller
VNDƫDW
från HP, eller genom att använda HP:s
återställningspartition (enbart vissa produkter). Om du inte redan har skapat återställningsmedier, se
Använda HP-återställningsmedier (endast vissa produkter)
på sidan
20
.
22
Kapitel 4
Säkerhetskopiera och återställa
Sample