HP Z6 G4 user manual download (Page 3 of 51)

Languages: Swedish
Pages:51
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 51
Om handboken
Den här guiden ger information om datorfunktioner, installation av datorn, användning av programvaran och
tekniska
VSHFLƬNDWLRQHU±
VARNING:
Indikerar en riskfylld situation som, om den inte undviks,
kan
leda till dödsfall eller allvarlig
skada.
VIKTIGT:
Indikerar en riskfylld situation som, om den inte undviks,
kan
leda till mindre eller måttlig skada.
VIKTIGT:
Visar information som anses viktig, men inte farorelaterad (exempelvis meddelanden relaterade
till skada på egendom). Ett meddelande informerar användaren att om inte en procedur följs exakt enligt
beskrivning kan det leda till dataförlust eller skada på maskin- eller programvara. Innehåller även
grundläggande information för att beskriva ett koncept eller utföra en uppgift.
OBS!
Innehåller ytterligare information för att framhäva eller komplettera viktiga punkter i texten.
TIPS:
Innehåller praktiska tips för att slutföra en uppgift.
TIPS:
Teknisk information
ƬQQV
i
Maintenance and Service Guide
(Underhålls- och servicehandbok) på
support
.
Spela videor om demontering och utbyte på
go/sml
.
Gå till
go/workstations
för ytterligare information om din dator.
iii
Sample