HP Z6 G4 user manual download (Page 26 of 51)

Languages: Swedish
Pages:51
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 51
*UDƬNNRUW
med VGA- och DL-DVI-utgång – om datorn inte har ett
3&,HµJUDƬNNRUW
men har en eller
ƮHUD
SVGA-
och/eller
DL-DVI-utgångar kan du ansluta en bildskärm till varje utgång.
*UDƬNNRUW
med DMS-59-utgång – om datorn har ett
3&,HµJUDƬNNRUW
med en DMS-59-utgång använder
du en lämplig adapter för att ansluta bildskärmen.
Det
ƬQQV
adaptrar för att ansluta DMS-59-utgångar till två DVI- eller två VGA-bildskärmar.
Ansluta och
NRQƬJXUHUD
bildskärmar
OBS!
*UDƬNNRUW
som stöds tillåter vanligtvis minst två bildskärmar, enligt bilden i det här avsnittet. Vissa
kort med stöd klarar ännu
ƮHU
bildskärmar. Mer information
ƬQQV
i
JUDƬNNRUWHWV
dokumentation.
1.
Anslut bildskärmens kabeladaptrar (1) (om så krävs) till datorn och anslut rätt bildskärmskablar (2) till
adaptrarna eller direkt till
JUDƬNNRUWHW±
2.
Anslut de andra ändarna av bildskärmskablarna till bildskärmarna.
3.
Anslut ena änden av bildskärmskabeln till bildskärmen och den andra änden till ett vägguttag.
4.
.RQƬJXUHUD
skärmen. Mer information
ƬQQV
i Microsoft Hjälp eller på
.
För inställning av bildskärmen i Linux kan du ofta använda inställningsverktyget för
JUDƬNNRUWHQ
(t.ex.
NVIDIA nvidia-inställningar eller AMD Catalyst Control Center). I vissa nya Linux-versioner måste
inställningarna i fönsterhanteringssystemet (t.ex. Gnome 3) också ändras.
18
Kapitel 3
Installera datorn
Sample