HP Z6 G4 user manual download (Page 23 of 51)

Languages: Swedish
Pages:51
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 51
Lägga till bildskärmar
Planera för
ƮHUD
bildskärmar
Alla
JUDƬNNRUW
som medföljer datorn i HP Z-serien har stöd för två bildskärmar med samtidig visning (se
Ansluta och
NRQƬJXUHUD
bildskärmar
på sidan
18
). Det
ƬQQV
kort som stöder
ƮHU
än två bildskärmar.
Processen för att lägga till bildskärmar beror på
JUDƬNNRUW
samt typ och antal bildskärmar som du lägger till.
Med hjälp av den här processen kan du planera innan du lägger till
ƮHU
skärmar.
1.
Bedöm behovet av
ƮHU
bildskärmar.
Avgör hur många skärmar du behöver.
Avgör vilka
JUDƬNSUHVWDQGD
du vill ha.
Notera vilka uttag och kontakter som används till de olika bildskärmarna. HP tillhandahåller
JUDƬNNRUW
med DisplayPort- (DP) och DVI-gränssnitt, men du kan använda adaptrar och kort från
tredje part för att få ett gränssnitt till andra
JUDƬNIRUPDW³
inklusive DVI-I, HDMI och VGA.
TIPS:
Vissa adaptrar för äldre maskinvara kanske kostar mer än andra. Det kan vara en bra idé
att jämföra kostnaden för att köpa adaptrar med kostnaden för att köpa en nyare bildskärm som
inte behöver adaptrar.
2.
Ta reda på om du behöver ytterligare
JUDƬNNRUW±
Läs igenom
JUDƬNNRUWHWV
dokumentation för att se hur många bildskärmar som du kan ansluta till
kortet.
Du kan behöva
VNDƫD
adaptrar för att koppla kortets uttag till bildskärmens kontakt. (Se
*UDƬNNRUW
som stämmer med bildskärmskontakter
på sidan
17
.)
Om det behövs kan du behöva
VNDƫD
ett nytt
JUDƬNNRUW
för att stödja ännu
ƮHU
bildskärmar.
Det maximala antalet bildskärmar som ett
JUDƬNNRUW
stöder beror på kortet. De
ƮHVWD
kort har
utgångar för två bildskärmar. Några har tre eller fyra utgångar.
Lägga till bildskärmar
15
Sample