HP Z6 G4 user manual download (Page 19 of 51)

Languages: Swedish
Pages:51
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 19 of 51
Baksida
Punkt
Ikon
Komponent
Punkt
Ikon
Komponent
1
Strömknapp
Tänd: Datorn är på.
Blinkar vitt: Hårddisken
används.
9
Lampa för självtest av
strömförsörjningen (BIST)
2
Uttag med ljudingång
(mikrofon)
10
Strömuttag
3
Ljudutgång (hörlurar)
11
Slinga för säkerhetslås
4
PS/2-tangentbordsport
12
Ethernet-portar (endast vissa
produkter) (2)
5
USB 3.x SuperSpeed-portar (6)
13
PS/2-musport
6
RJ-45-jack (nätverk)
14
Frigöringsspärrar för PCIe-kort
7
RJ-45-jack (nätverk) (AMT-
aktiverat)
15
Plats för säkerhetskabel
8
PCIe-kortplatser (7)
Komponenter
11
Sample