HP Z6 G4 user manual download (Page 15 of 51)

Languages: Swedish
Pages:51
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 15 of 51
Baksida
Punkt
Ikon
Komponent
Punkt
Ikon
Komponent
1
Strömknapp
8
PS/2-tangentbordsport
2
Plats för säkerhetskabel
9
PS/2-musport
3
Strömuttag
10
Uttag med ljudingång
(mikrofon)
4
Seriell port
11
Ljudutgång (hörlurar)
5
USB 3.x SuperSpeed-portar (6)
12
Ethernet-portar (endast vissa
produkter) (2)
6
RJ-45-jack (nätverk)
13
PCIe-kortplatser (7)
7
RJ-45-jack (nätverk) (AMT-
aktiverat)
Komponenter
7
Sample