HP Z6 G4 user manual download (Page 10 of 51)

Languages: Swedish
Pages:51
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 10 of 51
Produktdokumentation
Ämne
Plats
HPs användardokumentation,
vitböcker och dokumentation från
tredje part
Användarens dokumentation
ƬQQV
på din hårddisk. I Windows
®
10 väljer du
Start
,
Alla
appar
,
HP
och sedan
HP-dokumentation
. På Windows 7, välj
Start
, välj
HP Help and
Support
(HP Hjälp och Support), och välj sedan
HP Documentation
(HP-dokumentation).
Den senaste onlinedokumentationen
ƬQQV
support
. Den här
dokumentation inkluderar den här användarhandboken och
Underhålls- och serviceguiden
.
Videor om demontering och utbyte
För att lära dig hur du tar bort och byter ut komponenter i datorn kan du besöka
go/sml
.
Produktmeddelanden
Subscribers Choice är ett HP-program där du kan registrera dig för meddelanden om
drivrutiner och program, meddelanden om proaktiva ändringar (PCN), HPs nyhetsbrev,
kundråd och mycket mer. Registrera dig på
alerts-
signup.php
.
Tekniska
VSHFLƬNDWLRQHU
Produktbulletinen innehåller QuickSpecs för HP-datorer. QuickSpecs omfattar information
om operativsystem, strömförsörjning, minne, processor och många andra komponenter.
Du kommer åt QuickSpecs på
go/quickspecs/
.
Rekommendationer, bulletiner och
meddelanden
Så här hittar du rekommendationer, bulletiner och meddelanden:
1.
Gå till
us-en/products/workstations-thin-clients/
.
2.
Markera din produkt.
3.
Välj
Rekommendationer
eller
Bulletiner och meddelanden
.
Produktdiagnostik
Ämne
Plats
Windows diagnostikverktyg
UEFI-diagnosverktygen är förinstallerade på vissa Windows-datorer. Se
Använda HP PC
Hardware Diagnostics (UEFI)
på sidan
37
.
Mer information
ƬQQV
i datorns
Maintenance and Service Guide
(Underhålls-och
servicehandbok) på
support
.
'HƬQLWLRQHU
av ljudsignaler och
ljuskod
Se
Underhåll, diagnostik och enkel felsökning
på sidan
32
.
Mer information
ƬQQV
i datorns
Maintenance and Service Guide
(Underhålls-och
servicehandbok) på
support
.
POST-felkoder
Se
Underhåll, diagnostik och enkel felsökning
på sidan
32
.
Mer information
ƬQQV
i datorns
Maintenance and Service Guide
(Underhålls-och
servicehandbok) på
support
.
Produktuppdateringar
Ämne
Plats
Uppdateringar av drivrutiner och
BIOS
Gå till
us-en/products/workstations-thin-clients/
om du vill
kontrollera att du har de senaste drivrutinerna för datorn.
2
Kapitel 1
Hitta HP-resurser
Sample