HP Z6 G4 user manual download (Page 52 of 52)

Languages: Dutch
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 52
L
lampjes
Harde schijf
4, 5, 8, 9
Linux
HP Linux stuurprogramma-
schijven
27
installatie
27
niet-gestandaardiseerde
JUDƬVFKH
stuurprogramma's
30
RHEL
28
Linux-
oplossingen
27
Linux-klaar systemen
een schijf maken
27
Versies van Linux
27
M
Media voor stuurprogramma's van
Red Hat Linux, RHEL instellen
29
microfoon (audio-ingang)-
aansluiting
7, 11
monitoren
beeldscherm instellen
19
verbinding maken
18
videokaarten
17
N
netvoedingsconnector herkennen
7
Netvoedingsconnector herkennen
11
O
onderhoud, regelmatig
40
ondersteunde schijven, herstel
22
ondersteuning
1, 36
advies
36
bulletins
36
kennisgevingen
36
online
36
oorspronkelijk systeem, herstellen
23
Opstartvolgorde
wijzigen
25
P
poorten
seriële
7
USB 3.x SuperSpeed
4, 5, 7, 8, 9,
11
USB 3.x SuperSpeed-poort met
HP Sleep and Charge
4, 5, 8, 9
proactieve
ZLM]LJLQJVQRWLƬFDWLHV
(PCN's)
36
Problemen oplossen
bij het opstarten
34
Customer Self Repair (reparatie
door klant zelf)
35
tijdens het gebruik
34
product
diagnostische gegevens
2
documentatie
2
informatie
1
updates
2
R
regelmatig onderhoud
40
muis reinigen
41
reinigen van behuizing
40
reinigen van monitor
41
reinigen van toetsenbord
40
veiligheid tijdens reinigen
40
RHEL
HP stuurprogrammaschijf
28
installatie
28
Linux
28
Media voor stuurprogramma's van
Red Hat Linux
29
S
schijfeenheidlampje, herkennen
4,
5, 8, 9
Seriële poort, herkennen
7
SLED
HP stuurprogrammaschijf
29
installatie
29
sleuven
beveiligingskabel
7, 11
VSHFLƬFDWLHV³
product
12
stuurprogramma's, bijwerken
32
systeemherstel
23
systeemherstelpunt
maken
22
systeemherstelpunt, maken
21
T
toegankelijkheid
42
U
Ubuntu
HP stuurprogrammaschijf
30
installatie
30
URL's
contactgegevens voor HP in VS
36
HP Customer Self Repair
(reparatie door klant zelf)
35
Linux Hardware Matrix voor HP
computers
27
Red
+DWµFHUWLƬFHULQJ
28
Software en drivers
downloaden
28
Ubuntu
30
Zoekpagina voor
FHUWLƬFHULQJHQ
van SUSE
29
USB 3.x SuperSpeed-poort,
herkennen
4, 5, 7, 8, 9, 11
USB 3.x SuperSpeed-poort met HP
Sleep and Charge, herkennen
4, 5,
8, 9
V
videokaart, typen
17
W
Windows
systeemherstelpunt
21, 22
Windows 10
computer uitschakelen
33
knipper- of geluidscodes
35
problemen oplossen
33
technische ondersteuning
35
Windows-hulpprogramma's
gebruiken
22
44
Index
Sample