HP Z6 G4 user manual download (Page 51 of 52)

Languages: Dutch
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 52
Index
A
aan/uit-knop herkennen
4, 5, 7, 8,
9, 11
Audio-ingang (microfooningang)
herkennen
7, 11
Audio-uitgang
(hoofdtelefoonuitgang)
herkennen
7, 11
B
back-ups
21
Beveiligingskabel, bevestigingspunt
herkennen
11
bevestigingspunt voor de
beveiligingskabel, herkennen
7
BIOS
update uitvoeren
31
upgraden
32
versie vaststellen
31
C
combostekker voor audio-uit
(hoofdtelefoon)/audio-in
(microfoon), herkennen
4, 5, 8, 9
computer, bijwerken
31
computeronderdelen
4
Achterkant van Z6
11
Achterkant van Z8
7
Linkerkant van Z6
10
Linkerkant van Z8
6
Voorkant Z6
8
Voorkant Z8
4
Computer Setup
13
Beveiliging
20
het beeldscherm aanpassen
19
installatieprocedures
14
monitoren aansluiten
15
zorgen voor goede ventilatie
13
computervoorzieningen
4
connector, netvoeding
7
Connector, netvoeding
11
Customer Self Repair (reparatie door
klant zelf)
35
D
de computer bijwerken
31
apparaatstuurprogramma's
updaten
32
BIOS-update uitvoeren
31
BIOS-versie vaststellen
31
datum van eerste keer
opstarten
31
het BIOS upgraden
32
G
garantie-informatie
37
geheugenkaartlezer, herkennen
4,
5, 8, 9
geminimaliseerde image maken
23
geminimaliseerde image
terugzetten
24
H
herstel
media
25
met HP herstelmedia
22
schijven
25
86%µƮDVKGULYH
25
herstellen
HP Recovery Manager
23
Ondersteunde schijven
22
opties
23
schijven
22
starten
24
systeem
23
herstelmedia
gebruiken
21
HP Recovery Manager maken
gebruiken
22
herstelpartitie
verwijderen
26
Hoofdtelefoonuitgang (audio-
uitgang)
7, 11
HP herstelmedia
herstel
25
HP Herstelmedia
gebruiken
21
HP Herstelpartitie
herstellen
24
verwijderen
26
HP-hulpmiddelen
1
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
gebruiken
38
HP Recovery Manager
opstartproblemen oplossen
25
starten
24
HP stuurprogrammaschijf
RHEL installeren
28
SLED installeren
29
Ubuntu installatie
30
I
In-/uitgangen
audio-ingang
(microfooningang)
7, 11
audio-uitgang (hoofdtelefoon)
7, 11
audio-uitgang (hoofdtelefoon)/
audio-ingang (microfoon),
combostekker
4, 5, 8, 9
installatie
Linux
27
RHEL
28
SLED
29
Ubuntu
30
K
knoppen
aan/uit
4, 5, 7, 8, 9, 11
koppelingen
contactgegevens voor HP in VS
36
HP Customer Self Repair
(reparatie door klant zelf)
35
Linux Hardware Matrix voor HP
computers
27
Red
+DWµFHUWLƬFHULQJ
28
Software en drivers
downloaden
28
Ubuntu
30
Zoekpagina voor
FHUWLƬFHULQJHQ
van SUSE
29
Index
43
Sample