HP Z6 G4 user manual download (Page 48 of 52)

Languages: Dutch
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 52
9
Onderhoud
Algemene veiligheidsvoorschriften bij het reinigen
Gebruik nooit oplosmiddelen of brandbare schoonmaakmiddelen voor het schoonmaken van de
computer.
Stop onderdelen nooit in water of schoonmaakmiddelen; breng de vloeistof op een schone doek aan en
maak het onderdeel met de doek schoon.
Haal de stekker van de computer altijd uit het stopcontact voordat u het toetsenbord, de muis of
luchtventilatoren schoonmaakt.
Ontkoppel het toetsenbord altijd voordat u deze schoonmaakt.
Draag een veiligheidsbril tijdens het schoonmaken van het toetsenbord.
Het schoonmaken van de behuizing
Volg de veiligheidsvoorschriften in de
Maintenance and Service Guide
(Handleiding voor onderhoud en
service) voor uw computer, voordat u de computer schoonmaakt.
Gebruik een met water bevochtigde schone en pluisvrije doek voor het verwijderen van lichte vlekken of
vuil.
Gebruik een licht afwasmiddel verdund met water voor hardnekkigere vlekken. Veeg de computer goed
af met een met schoon water bevochtigde doek of vaatdoek.
Gebruik voor werkelijk hardnekkige vlekken 2-propanol (isopropylalcohol). Het afspoelen is dan niet
nodig omdat de alcohol snel verdampt en geen restant achterlaat.
Wrijf de computer na het schoonmaken altijd na met een schone en pluisvrije doek.
Maak af en toe de luchtventilatoren van de computer schoon. Stof en andere materie kan de
ventilatieopeningen blokkeren en de ventilatie belemmeren.
Toetsenbord reinigen
VOORZICHTIG:
Gebruik altijd een veiligheidsbril wanneer u probeert om vuil onder toetsen te verwijderen.
Als het toetsenbord een aan/uit-knop heeft, schakel het toetsenbord dan uit.
Volg de veiligheidsvoorschriften in de
Maintenance and Service Guide
(Handleiding voor onderhoud en
service) voor uw computer, voordat u de computer schoonmaakt.
Zichtbaar vuil onder de toetsen kan verwijderd worden door het op te zuigen of het toetsenbord te
schudden.
U kunt ook een luchtdrukspuit gebruiken voor het verwijderen van vuil onder de toetsen. Wees
voorzichtig, omdat u met te veel luchtdruk smeermiddel onder de grotere toetsen kunt verwijderen.
Als u een toets wilt verwijderen, gebruikt u een speciaal hiervoor gemaakte toetsverwijderaar om
beschadiging te voorkomen. Dit gereedschap is in veel elektronicawinkels te verkrijgen.
40
Hoofdstuk 9
Onderhoud
Sample