HP Z6 G4 user manual download (Page 47 of 52)

Languages: Dutch
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 47 of 52
Download de nieuwste UEFI-versie
1.
Ga naar
go/techcenter/pcdiags
. De startpagina van HP PC Diagnostics wordt
weergegeven.
2.
Selecteer de koppeling
Downloaden
in het gedeelte HP PC Hardware Diagnostics en selecteer
vervolgens
Uitvoeren
.
Download een bepaalde versie van UEFI voor een
VSHFLʬHN
product
1.
Ga naar
support
.
2.
Selecteer
Software en drivers downloaden
.
3.
Voer de productnaam of het nummer in.
4.
Selecteer uw computermodel en het besturingssysteem.
5.
Volg in het gedeelte
Diagnosehulpmiddelen
de instructies op het scherm om de gewenste UEFI-versie
te selecteren en te downloaden.
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) naar een USB-apparaat downloaden
39
Sample