HP Z6 G4 user manual download (Page 43 of 52)

Languages: Dutch
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 52
Als het beeldscherm van een all-in-one-computer niets weergeeft, opent u de computer en zorgt u
ervoor dat beide uiteinden van de kabel tussen de systeemkaart en het beeldscherm zijn aangesloten.
Controleer bij gebruik van een videokaart of de kaart goed is geïnstalleerd.
Voer een upgrade van het BIOS uit. Mogelijk is er een nieuwe BIOS-versie beschikbaar, die nieuwe
functies ondersteunt of waarmee uw probleem wordt opgelost.
Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk Problemen oplossen in de
Maintenance and Service
Guide
(Handleiding voor onderhoud en service) op
support
.
Customer Self Repair (reparatie door klant zelf)
Met het programma Customer Self Repair (reparatie door klant zelf) kunt u vervangingsonderdelen bestellen
en deze zelf, zonder technische assistentie van HP op locatie, installeren. Customer Self Repair kan voor
sommige onderdelen nodig zijn. Ga voor meer informatie naar
go/selfrepair
en selecteer
uw product.
OPMERKING:
Sommige onderdelen kunnen niet door klanten zelf gerepareerd worden en moeten
teruggestuurd worden naar HP. Neem voor instructies contact op met HP Ondersteuning, voordat u probeert
om deze onderdelen te verwijderen of te repareren.
Knipper- of geluidscodes: Betekenis van POST-meldingen via lampjes op het
voorpaneel en via geluidssignalen
Als het aan-uitlampje op de computer knippert of u hoort geluidssignalen, raadpleegt u de
Maintenance and
Service Guide
(Handleiding voor onderhoud en service) (alleen Engels) voor de betekenis ervan en de
aanbevolen handelingen.
Problemen oplossen
WAARSCHUWING!
Wanneer de computer is aangesloten op een stopcontact, wordt de systeemkaart altijd
van stroom voorzien. Beperk het risico op persoonlijk letsel ten gevolge van elektrische schokken of hete
oppervlakken, door de stekker van het netsnoer uit het stopcontact te halen en de interne onderdelen van het
systeem te laten afkoelen voordat u ze aanraakt.
Als er een probleem met de computer is, probeert u aan de hand van de onderstaande maatregelen de
oorzaak van het probleem te achterhalen zoals hiervoor is beschreven en hieronder samengevat vóórdat u
belt om technische ondersteuning te vragen.
Als er geen beeld op het scherm wordt weergegeven, sluit u de monitor aan op een andere
monitorconnector op de computer (indien aanwezig). U kunt de monitor ook vervangen voor een
monitor waarvan u zeker weet dat die goed functioneert.
Als u binnen een netwerk werkt:
Gebruik een andere netwerkkabel om de computer met het netwerk te verbinden.
Sluit een andere computer met een andere kabel op het netwerk aan.
Als dit het probleem niet oplost, is de netwerkaansluiting op uw computer of in de muur mogelijk defect.
Als u onlangs nieuwe hardware hebt toegevoegd, verwijdert u de hardware.
Als u onlangs nieuwe software hebt geïnstalleerd, verwijdert u de software.
Als u problemen ondervindt
35
Sample