HP Z6 G4 user manual download (Page 41 of 52)

Languages: Dutch
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 52
7
Onderhoud, diagnose en
basisprobleemoplossing
De computer uitschakelen
U schakelt de computer op de juiste manier uit door eerst het besturingssysteem af te sluiten.
VOORZICHTIG:
HP raadt u aan om niet de aan-uitknop ingedrukt te houden voor het uitschakelen van het
systeem. Daardoor kunnen gebruikersgegevens verloren gaan en het opslagapparaat kan beschadigen. Als
het systeem instabiel wordt terwijl geen ander alternatief beschikbaar is, geeft u het systeem voldoende tijd
om volledig te ontwaken als u de computer opnieuw opstart. Dit kan enkele minuten duren, met name bij
apparaten met een grotere capaciteit of solid-state apparaten. Raadpleeg voor meer informatie,
Risico's van
onverwachte stroomstoring op de solid-state drives
op
h20195/v2/GetPDF.aspx/
4AA6-1470ENW.pdf
. U kunt whitepapers over HP computers ook opvragen via de HP Performance Advisor.
Windows 10
Klik op het pictogram
Start
, klik dan op het pictogram
Energie
en selecteer daarna
Afsluiten
.
– of –
Typ in de taakbalk
instellingen
, selecteer
Instellingen
, typ
sluiten
en klik vervolgens op
De pc
uitzetten
.
Windows 7
Klik op
Start
en vervolgens op
Afsluiten
.
Als u problemen ondervindt
Voor diagnose en het oplossen van problemen adviseert HP een sequentiële aanpak:
Visuele inspectie
Knipper- of geluidscodes
Basisproblemen oplossen, inclusief HP PC Hardware Diagnostics
HP ondersteuning
Systeemherstel
Zie
Herstelmedia en back-ups maken
op pagina
21
voor meer informatie.
De manier van probleemoplossing wordt in de volgende gedeelten uitgelegd.
Meer informatie
Voor het oplossen van meer problemen kunt u informatie vinden in de uitgebreide
Maintenance and Service
Guide
(Handleiding voor onderhoud en service) (alleen Engels) die u kunt vinden onder de
referentiebibliotheek op
support
. Selecteer uw land en taal, selecteer
Productondersteuning en probleemoplossing
, typ het modelnummer van de computer en druk op
Zoeken
.
De computer uitschakelen
33
Sample