HP Z6 G4 user manual download (Page 34 of 52)

Languages: Dutch
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 52
De HP Herstelpartitie verwijderen (alleen bepaalde producten)
Met de software van HP Recovery Manager kunt u de HP Herstelpartitie verwijderen om schijfruimte vrij te
maken.
BELANGRIJK:
Nadat u de HP Herstelpartitie hebt verwijderd, kunt u geen systeemherstel uitvoeren of HP
Herstelmedia maken vanaf de HP Herstelpartitie. Maak daarom HP Herstelmedia voordat u de herstelpartitie
verwijdert. Zie
HP Herstelmedia gebruiken (alleen bepaalde modellen)
op pagina
21
.
OPMERKING:
De optie Herstelpartitie verwijderen is alleen beschikbaar op producten die deze functie
ondersteunen.
Ga als volgt te werk om de HP Herstelpartitie te verwijderen:
1.
Typ
recovery
in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens
HP Recovery Manager
.
2.
Selecteer
Herstelpartitie verwijderen
en volg de instructies op het scherm.
26
Hoofdstuk 4
Back-ups maken, herstellen en terugzetten
Sample