HP Z6 G4 user manual download (Page 30 of 52)

Languages: Dutch
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 52
website van HP. Ga naar
support
, selecteer uw land of regio en volg de instructies
op het scherm.
Als uw computer geen herstelpartitie en Windows-partitie bevat, gebruikt u HP Recovery Manager om
herstelmedia te maken nadat u de computer hebt
JHFRQƬJXUHHUG±
Met HP Herstelmedia kunt u een
systeemherstelprocedure uitvoeren als de vaste schijf beschadigd raakt. Wanneer u systeemherstel
uitvoert, worden het oorspronkelijke besturingssysteem en de programma's die standaard zijn
geïnstalleerd opnieuw geïnstalleerd en worden de instellingen voor de programma's
JHFRQƬJXUHHUG±
HP
Herstelmedia kunnen ook gebruikt worden om het systeem aan te passen of voor het herstellen van de
fabrieksimage wanneer u een vaste schijf vervangt.
U kunt slechts één set herstelmedia maken. Wees voorzichtig met deze herstelmiddelen en bewaar
ze op een veilige plaats.
HP Recovery Manager onderzoekt de computer en bepaalt de benodigde opslagcapaciteit voor de
vereiste media.
Om herstelschijven te maken, moet uw computer beschikken over een vaste schijf met de
mogelijkheid dvd's te schrijven, en dient u uitsluitend lege dvd-r-, dvd+r-, dvd-r dl- of dvd+r dl-
schijven te gebruiken. Gebruik geen lees/schrijf-schijven, zoals cd±rw, dvd±rw, dubbellaags dvd±rw
en bd-re (herschrijfbare Blu-ray-schijven). Deze schijven zijn namelijk niet compatibel met de
software van HP Recovery Manager. U kunt ook een leeg
86%µƮDVKVWDWLRQ
van hoge kwaliteit
gebruiken.
Als uw computer geen geïntegreerde optischeschijfeenheid heeft die dvd's kan schrijven, maar u
toch dvd-herstelmedia wilt maken, kunt u een optionele externe optischeschijfeenheid
(afzonderlijk aan te
VFKDƫHQ²
gebruiken om herstelschijven te maken. Als u een externe
optischeschijfeenheid gebruikt, moet deze direct worden aangesloten op een USB-poort op de
computer. De schijf kan niet verbonden worden met een USB-poort op een extern apparaat, zoals
een USB-hub. Als u zelf geen dvd-media kunt aanmaken, kunt u herstelschijven voor uw computer
bij HP verkrijgen. U kunt ook contactgegevens vinden op de website van HP. Ga naar
support
, selecteer uw land of regio en volg de instructies op het scherm.
Zorg ervoor dat de computer is aangesloten op een netvoedingsbron voordat u de herstelmedia
maakt.
Dit proces kan een uur of langer duren. Onderbreek het proces niet.
U kunt het programma eventueel afsluiten voordat u klaar bent met het maken van herstel-dvd's.
Het branden van de huidige dvd wordt dan voltooid door HP Recovery Manager. De volgende keer
dat u HP Recovery Manager start, wordt u gevraagd om door te gaan met het proces.
HP Herstelmedia maken met HP Recovery Manager:
BELANGRIJK:
Sluit een tablet met een afneembaar toetsenbord aan op de keyboard-base voordat u deze
stappen uitvoert.
1.
Typ
recovery
in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens
HP Recovery Manager
.
2.
Selecteer
Herstelmedia maken
en volg de instructies op het scherm.
Als u het systeem ooit moet herstellen, raadpleegt u
Herstellen met HP Recovery Manager
op pagina
23
.
Hulpprogramma's van Windows gebruiken
Met hulpprogramma's van Windows kunt u terugzetmedia, systeemherstelpunten en back-ups maken van
persoonlijke gegevens.
OPMERKING:
Als de opslag 32 GB of minder is, is Microsoft Systeemherstel standaard uitgeschakeld.
22
Hoofdstuk 4
Back-ups maken, herstellen en terugzetten
Sample