HP Z6 G4 user manual download (Page 3 of 52)

Languages: Dutch
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 52
Informatie over deze handleiding
Deze gids geeft informatie over opties van de computer, het instellen van de computer, het gebruik van de
software, en technische
VSHFLƬFDWLHV±
WAARSCHUWING!
Duidt een gevaarlijke situatie aan die
kan
resulteren in overlijden of ernstig letsel
wanneer dit gevaar niet vermeden wordt.
VOORZICHTIG:
Duidt een gevaarlijke situatie aan die
kan
resulteren in licht of matig letsel wanneer dit
gevaar niet vermeden wordt.
BELANGRIJK:
Geeft informatie aan die als belangrijk maar niet mogelijk gevaar-gerelateerd is (bijvoorbeeld
berichten over schade aan eigendommen). Een kennisgeving waarschuwt de gebruiker dat het niet precies
zoals beschreven opvolgen van een procedure kan leiden tot verlies van gegevens of schade aan hardware of
software. Bevat ook belangrijke informatie voor de uitleg van een concept of voor het voltooien van een taak.
OPMERKING:
Bevat extra informatie om belangrijke punten uit de hoofdtekst te benadrukken of aan te
vullen.
TIP:
Biedt handige tips voor het voltooien van een taak.
TIP:
Zoek naar technische gegevens in de
Onderhouds- en servicegids
op
support
.
Bekijk video's over het verwijderen en vervangen van onderdelen op
go/sml
.
Ga naar
go/workstations
voor extra informatie over uw computer.
iii
Sample