HP Z6 G4 user manual download (Page 27 of 52)

Languages: Dutch
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 52
2.
Sluit de andere uiteinden van de monitorkabels aan op de monitoren.
3.
Sluit het ene uiteinde van het monitornetsnoer aan op de monitor en het andere uiteinde op een
stopcontact.
4.
De monitor instellen. Raadpleeg voor meer informatie Microsoft Help of
.
Voor de installatie van de monitor in Linux, kunt u vaak gebruik maken van hulpprogramma Instellingen
voor videokaarten (bv. NVIDIA nvidia-instellingen of AMD Catalyst Control Center). Bij sommige recente
Linux-releases moeten de voorkeuren in het venster voorkeuren beheersysteem (bv. Gnome 3) ook
worden gewijzigd.
Een hulpprogramma voor
JUDƬVFKH
FRQƬJXUDWLH
van derden gebruiken
Videokaarten van andere bedrijven kunnen een
FRQƬJXUDWLHKXOSSURJUDPPD
van de monitor bevatten. Na de
installatie wordt dit hulpprogramma geïntegreerd in Windows. U kunt het hulpprogramma selecteren en
gebruiken voor het
FRQƬJXUHUHQ
van meerdere monitoren met uw computer.
Raadpleeg de documentatie bij de videokaart voor meer informatie.
OPMERKING:
Voor sommige
FRQƬJXUDWLHKXOSPLGGHOHQ
van andere merken is het noodzakelijk om
monitoren eerst in te schakelen in Windows voordat het hulpmiddel kan worden gebruikt. Raadpleeg voor
meer informatie de documentatie bij uw videokaart.
OPMERKING:
0RQLWRUFRQƬJXUDWLHSURJUDPPD´V
zijn vaak ook beschikbaar op de HP support website.
Beeldscherm van monitor aanpassen (Windows)
U kunt het monitormodel, de vernieuwingsfrequentie, schermresolutie, kleurinstellingen, tekengrootte en
energiebeheerinstellingen handmatig selecteren of wijzigen.
Als u de beeldscherminstellingen wilt wijzigen in Windows 7, klikt u met de rechtermuisknop op een leeg
gebied op het bureaublad en klikt u vervolgens op
Schermresolutie
.
Om de beeldscherminstellingen in Windows 10 te wijzigen, typt u
configuratiescherm
in het
zoekvak van de taakbalk en selecteert u vervolgens
&RQƬJXUDWLHVFKHUP
. Selecteer
Vormgeving en
persoonlijke instellingen
en selecteer vervolgens
Beeldscherm
.
Meer informatie over het instellen van het monitorscherm vindt u in de volgende hulpbronnen:
Online documentatie die bij de
JUDƬVFKH
controller wordt geleverd
Documentatie die bij de monitor is inbegrepen
Monitoren toevoegen
19
Sample