HP Z6 G4 user manual download (Page 26 of 52)

Languages: Dutch
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 52
Videokaart met DisplayPort-uitgang: als de computer een videokaart bevat met vier DisplayPort-
connectoren, kunt u op elke connector een monitor aansluiten. Gebruik zo nodig geschikte adapters.
Videokaart met DVI-uitgang: als de computer een videokaart bevat met twee DVI-connectoren, kunt u
op elke connector een monitor aansluiten. Gebruik zo nodig geschikte adapters.
OPMERKING:
Modellen met slechts één DVI-poort hebben altijd een tweede optie voor
JUDƬVFKH
uitvoer (DisplayPort of VGA).
Veel videokaarten hebben meer dan twee monitoruitgangen; hiervan kunnen er echter vaak maar twee
tegelijk worden gebruikt. Raadpleeg de documentatie bij de videokaart of zoek informatie over de kaart
op volgens de procedure die wordt beschreven in
Videokaarten aansluiten op monitorconnectoren
op pagina
17
.
Op een systeem met twee DVI-aansluitingen levert poort 1 de primaire weergave: via deze poort wordt
het BIOS POST-scherm weergegeven na het opnieuw opstarten van het systeem. (Tijdens de BIOS POST
wordt slechts één kaart gebruikt; dit is in de BIOS-instellingen echter aan te passen.)
Videokaart met VGA- en DL-DVI-uitgang: als de computer geen PCIe-videokaart bevat, maar wel één of
meer SVGA-
en/of
DL-DVI-connectoren, kunt u op elke uitgang een monitor aansluiten.
*UDƬVFKH
kaart met DMS-59-uitgang: als de computer een PCIe
JUDƬVFKH
kaart bevat met een DMS-59-
connector, gebruikt u de juiste adapter om de monitor aan te sluiten.
Er zijn adapters beschikbaar voor het aansluiten van twee DVI- of twee VGA-monitoren op de DMS-59-
uitgang.
Monitoren aansluiten en instellen
OPMERKING:
De ondersteunde videokaarten ondersteunen doorgaans minimaal twee monitoren, zoals uit
dit gedeelte blijkt; sommige ondersteunde kaarten ondersteunen meer monitoren. Raadpleeg de
documentatie bij de videokaart voor meer informatie.
1.
Sluit (zo nodig) de monitorkabeladapters (1) aan op de computer. Sluit vervolgens de juiste
monitorkabels (2) aan op de adapters of rechtstreeks op de videokaart.
18
Hoofdstuk 3
De computer instellen
Sample