HP Z6 G4 user manual download (Page 24 of 52)

Languages: Dutch
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 52
OPMERKING:
Voor monitoren met een resolutie hoger dan 1920 x 1200 pixels bij 60 Hz hebt u
een videokaart met een Dual Link DVI-(DL-DVI) of Display Port-uitgang nodig. Om met DVI de
optimale resolutie te kunnen realiseren, moet u een DL-DVI-kabel gebruiken, geen standaard-DVI-
I- of DVI-D-kabel.
Computers van HP ondersteunen niet alle videokaarten. Voor u een nieuwe videokaart aanschaft,
moet u controleren of deze wordt ondersteund. Zie
Ondersteunde videokaarten zoeken
op pagina
16
.
Veel videokaarten hebben meer dan twee monitoruitgangen; hiervan kunnen er echter vaak maar
twee tegelijk worden gebruikt. Raadpleeg de documentatie bij de videokaart of zoek informatie
over de kaart op volgens de procedure die wordt beschreven in
Ondersteunde videokaarten zoeken
op pagina
16
.
Sommige videokaarten ondersteunen meerdere monitoren door het monitorsignaal te multiplexen
via meerdere uitgangen. Dit kan de
JUDƬVFKH
prestaties nadelig beïnvloeden. Raadpleeg de
documentatie bij de videokaart of zoek informatie over de kaart op volgens de procedure die wordt
beschreven in
Ondersteunde videokaarten zoeken
op pagina
16
.
Controleer of er voldoende kaartuitgangen zijn voor het aantal monitoren. (Zie
Vereisten voor het
aansluiten van een monitor controleren
op pagina
17
.)
De verschillende modellen van de HP Z serie hebben verschillende limieten met betrekking tot
ruimte, gegevensoverdrachtssnelheid en vermogen beschikbaar voor extra videokaarten. Houd er
rekening mee dat in de praktijk het maximum aantal videokaarten meestal beperkt is tot twee per
computer. Raadpleeg de
Maintenance and Service Guide
(Handleiding voor onderhoud en service)
voor de
LGHQWLƬFDWLH
van uitbreidingskaartsleuven om er zeker van te zijn dat een nieuwe
videokaart geschikt is voor uw computer.
3.
Als u hebt vastgesteld dat u een nieuwe videokaart of nieuwe videokaarten moet plaatsen:
a.
Bepaal welke ondersteunde videokaart het beste aansluit bij uw behoeften, rekening houdend met
het aantal monitoren, de compatibiliteit met de monitoren die u wilt gaan gebruiken, en de
gewenste prestaties. Zie
Ondersteunde videokaarten zoeken
op pagina
16
.
b.
Zorg ervoor dat u de juiste stuurprogramma's hebt geïnstalleerd voor de videokaart. Zie
voor door HP
JHNZDOLƬFHHUGH
stuurprogramma's.
c.
Installeer de videokaart aan de hand van de video-instructies voor uw computer op
go/sml
.
d.
De monitor instellen. Raadpleeg voor meer informatie Microsoft® Help of
.
Voor de installatie van de monitor in Linux, kunt u vaak gebruik maken van hulpprogramma
Instellingen voor videokaarten (bv. NVIDIA nvidia-instellingen of AMD Catalyst Control Center). Bij
sommige recente Linux-releases moeten de voorkeuren in het venster voorkeuren beheersysteem
(bv. Gnome 3) ook worden gewijzigd.
TIP:
Schakel de monitoren een voor een in om het oplossen van eventuele problemen te
vereenvoudigen: schakel de eerste monitor in en zorg er voor dat deze goed werkt voordat u de
volgende monitor inschakelt.
Ondersteunde videokaarten zoeken
Voor meer informatie over videokaarten die door uw computer worden ondersteund:
1.
Ga naar
go/quickspecs
.
2.
Selecteer
Actieve QuickSpecs zoeken
en selecteer vervolgens
Desktopcomputers en workstations
.
16
Hoofdstuk 3
De computer instellen
Sample