HP Z6 G4 user manual download (Page 22 of 52)

Languages: Dutch
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 52
Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen en de luchtgaten nooit geblokkeerd zijn. Zo voorkomt u dat de
binnenkomende of uitgaande luchtstroom van de computer wordt belemmerd (zie de volgende
afbeelding).
Installatieprocedures
WAARSCHUWING!
Doe het volgende om het risico op elektrische schokken of schade aan de apparatuur te
beperken:
Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat gemakkelijk te bereiken is.
Koppel de computer los van de netvoeding door de stekker uit het stopcontact te halen (niet door het
netsnoer los te koppelen van de computer).
Steek de stekker van de voedingskabel in een geaard stopcontact. Hef de aarding van het netsnoer niet
op door het op een 2-pins adapter aan te sluiten. De aarding is een belangrijke veiligheidsvoorziening.
OPMERKING:
Een computer met een 1125 W voeding kan meer vermogen vragen dan een gemiddelde
kantooromgeving kan leveren. Zie voor details de
Site Preparation Guide
voor de computer op
support
.
De computer installeren:
1.
Sluit de muis, het toetsenbord en het netsnoer aan op de computer (1).
2.
Sluit de monitor aan op de computer (2).
3.
Sluit andere randapparaten (zoals een printer) aan volgens de instructies die bij het apparaat zijn
geleverd.
4.
Verbind een netwerkkabel met de computer en met een netwerkrouter of LAN-apparaat.
5.
Sluit het netsnoer van de computer en het netsnoer van het beeldscherm aan op een stopcontact (3).
14
Hoofdstuk 3
De computer instellen
Sample