HP Z6 G4 user manual download (Page 2 of 52)

Languages: Dutch
Pages:52
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 52
© Copyright 2017 HP Development Company,
L.P.
Linux
®
is een gedeponeerd handelsmerk van
Linus Torvalds in de Verenigde Staten en
andere landen. Microsoft en Windows zijn
gedeponeerde handelsmerken of
handelsmerken van Microsoft Corporation in de
Verenigde Staten en/of andere landen. Red Hat
en Enterprise Linux zijn gedeponeerde
handelsmerken van Red Hat, Inc. in de
Verenigde Staten en andere landen.
De informatie in deze documentatie kan zonder
kennisgeving worden gewijzigd. De enige
garanties voor HP producten en diensten staan
vermeld in de expliciete garantievoorwaarden
bij de
EHWUHƫHQGH
producten en diensten. Aan
de informatie in deze handleiding kunnen geen
aanvullende rechten worden ontleend. HP
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
technische fouten, drukfouten of weglatingen
in deze publicatie.
Eerste editie: Oktober 2017
Artikelnummer: 932088-331
Kennisgeving over het product
In deze handleiding worden de voorzieningen
beschreven die voor de meeste producten
beschikbaar zijn. Mogelijk zijn niet alle
voorzieningen op uw computer beschikbaar.
Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities
of versies van Windows. Voor systemen zijn
mogelijk bijgewerkte en/of afzonderlijk
aangeschafte hardware, stuurprogramma's,
software en/of een BIOS-update vereist om
volledig te kunnen
SURƬWHUHQ
van de
functionaliteit van Windows. Zie
.
Voor toegang tot de meest recente
gebruikershandleidingen gaat u naar
support
en volgt u de
instructies om uw product te zoeken. Selecteer
daarna
Gebruikershandleidingen
.
Softwarevoorwaarden
Door het installeren, kopiëren, downloaden of
anderszins gebruiken van een softwareproduct
dat vooraf op deze computer is geïnstalleerd,
bevestigt u dat u gehouden bent aan de
voorwaarden van de HP Licentieovereenkomst
voor eindgebruikers (EULA). Indien u niet
akkoord gaat met deze licentievoorwaarden,
kunt u uitsluitend aanspraak maken op de
mogelijkheid het gehele, ongebruikte product
(hardware en software) binnen 14 dagen te
retourneren voor een volledige restitutie op
basis van het restitutiebeleid van de
GHVEHWUHƫHQGH
verkoper.
Neem contact op met de verkoper voor meer
informatie of om te vragen om een volledige
restitutie van de prijs van de computer.
Sample