HP Z210 user manual download (Page 64 of 66)

Languages: Dutch
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 64 of 66
8.
Sluit de voedingskabel (1) en de gegevenskabel (2) aan op de achterzijde van de
optischeschijfeenheid.
Afbeelding 10-10
Gegevenskabel en voedingskabel aansluiten
9.
Kantel de schijfhouder terug in de normale stand.
VOORZICHTIG:
Let erop dat er geen kabels of snoeren bekneld raken wanneer u de
schijfhouder omlaag kantelt.
10.
Vervang het voorpaneel door eventueel verwijderde afdekplaatjes.
11.
Plaats alle onderdelen die ter voorbereiding van de installatie waren verwijderd weer terug.
Informatie voor Blu-ray optische drives
Als u een Blu-ray optische drive heeft geïnstalleerd, moet u rekening houden met het volgende:
Blu-ray films afspelen
Aangezien Blu-ray een nieuw formaat met nieuwe technologie is, kunnen er problemen met bepaalde
schijven, digitale verbindingen, compatibiliteit en/of prestaties optreden. Deze problemen zijn geen
defecten in het product. Foutloos afspelen kan niet op alle systemen worden gegarandeerd. Voor het
afspelen van sommige Blu-ray titels kunnen een digitale DVI-, HDMI- of DisplayPort= aansluiting en
HDCP-ondersteuning voor het scherm nodig zijn. HD-dvd films kunnen niet op dit workstation worden
afgespeeld.
Compatibiliteit voor het afspelen van Blu-ray films en updates
Voor het afspelen van Blu-ray HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) content zoals
commercieel verkrijgbare Blu-ray HD-films is een volledig HDCP-compatibel pad op de computer
vereist. De HDCP technologie controleert de compatibiliteit van elke component in het pad, van de
content op de Blu-ray disc tot de monitor, met inbegrip – van maar niet beperkt tot – grafische kaarten
en schermadapters.
56
Hoofdstuk 10
Optische diskdrives installeren
NLWW
Sample