HP Z210 user manual download (Page 62 of 66)

Languages: Dutch
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 62 of 66
Een optische schijf installeren in een Z210 SFF-
werkstation
Om een optische schijf installeren of herplaatsen in een Z210 SFF-werkstation:
1.
Volg de procedures die worden beschreven in
Installatie van onderdelen voorbereiden
op pagina
32
om het workstation voor te bereiden op de installatie van onderdelen.
2.
Verwijder het voorpaneel.
3.
Verwijder eventueel het afdekplaatje.
4.
Installeer vier M3 metrische geleideschroeven in de onderste gaten aan elke kant van de
schijfeenheid. Gebruik de schroeven opnieuw die voor de vorige optische schijf zijn gebruikt, of
gebruik de extra door HP geleverde geleideschroeven die voorop de behuizing zijn geplaatst.
VOORZICHTIG:
Gebruik uitsluitend schroeven met een lengte van 5 mm als geleideschroeven.
Met langere schroeven kunt u onderdelen in de schijfeenheid beschadigen.
Afbeelding 10-6
Geleideschroeven in de optischeschijfeenheid installeren
5.
Plaats de geleideschroeven in de schijfeenheid in de J-slots van de schijfpositie. Schuif de
schijfeenheid vervolgens naar voren totdat deze vastklikt.
Afbeelding 10-7
Optischeschijfeenheid installeren
54
Hoofdstuk 10
Optische diskdrives installeren
NLWW
Sample