HP Z210 user manual download (Page 60 of 66)

Languages: Dutch
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 60 of 66
4.
Lijn de schroeven uit met de gleuven in de schijfpositie en schuif de schijf voorzichtig in de
behuizing. Schuif de schijf geheel naar binnen tot hij op zijn plaats klikt.
VOORZICHTIG:
Controleer of de optische vaste schijf goed is bevestigd in het chassis van het
werkstation door aan de schijf te trekken en te kijken of deze makkelijk loskomt. Wanneer de
schijf niet goed is bevestigd, kan de schijf worden beschadigd bij het verplaatsen het werkstation.
Afbeelding 10-2
De houder in de behuizing plaatsen
5.
Sluit de voedings- en datakabels aan op de optische diskdrive en de systeemkaart, zoals de
volgende afbeelding toont. Raadpleeg het servicelabel op het zijpaneel voor de positie van de
SATA-connectoren. Sluit de datakabel aan op de eerstvolgende beschikbare connector.
Afbeelding 10-3
Voedings- en datakabels van de optische drive aansluiten
6.
Plaats alle onderdelen die ter voorbereiding van de installatie waren verwijderd weer terug.
52
Hoofdstuk 10
Optische diskdrives installeren
NLWW
Sample