HP Z210 user manual download (Page 58 of 66)

Languages: Dutch
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 58 of 66
4.
Plaats de geleideschroeven van de schijfeenheid in de J-slots van de schijfpositie. Schuif de
schijfeenheid vervolgens naar voren totdat deze vastklikt.
TIP:
Draai het station naar een kant van de houder om de geleideschroeven met de slots uit te
lijnen.
Afbeelding 9-11
Een schijf in de schijfpositie monteren (mediakaartlezer weergegeven)
5.
Sluit de schijfkabels aan:
a.
Als u een tweede vaste schijf installeert, sluit u de voedings- en gegevenskabels aan op de
achterzijde van de schijfeenheid en sluit u het andere uiteinde van de gegevenskabel aan op
de volgende beschikbare (niet-gebruikte) SATA-connector op de systeemkaart. Houd hierbij
de nummervolgorde van de connectoren aan. Om de locatie van de schijfpoorten te
bepalen, raadpleegt u het servicelabel op het zijpaneel van het workstation.
b.
Als u een mediakaartlezer installeert, sluit u de USB-kabel daarvan aan op de USB-connector
op de systeemkaart met de aanduiding MEDIA. Als de mediakaartlezer is voorzien van een
1394-poort, sluit u de 1394-kabel aan op de 1394-PCI-kaart.
6.
Plaats de optische-schijfeenheid terug. (Zie
Een optische schijf installeren in een Z210 SFF-
werkstation
op pagina
54
.)
7.
Plaats het voorpaneel terug.
8.
Plaats het toegangspaneel van de computer terug.
9.
Plaats alle onderdelen die ter voorbereiding van de installatie waren verwijderd weer terug.
50
Hoofdstuk 9
Vaste schijven installeren
NLWW
Sample