HP Z210 user manual download (Page 57 of 66)

Languages: Dutch
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 57 of 66
7.
Lijn de geleideschroeven uit met de sleuven op de schijfhouder in het chassis, druk de vaste schijf
omlaag in de schijfpositie en schuif deze zo ver mogelijk naar achteren tot deze vastklikt.
Afbeelding 9-10
De vaste schijf installeren (schijfhouder weergegeven)
8.
Kantel de schijfpositie en de voedingseenheid in de normale positie.
9.
Plaats alle onderdelen die ter voorbereiding van de installatie waren verwijderd weer terug.
Een secundaire vaste schijf of mediakaartlezer in een Z210 SFF
monteren
U kunt onder de 5,25 inch optische schijf een 3,5 inch harde schijf monteren. Op deze plek kunt u ook
een mediakaartlezer monteren. Als een optische schijf aanwezig is, moet u deze verwijderen om de
harde schijf te kunnen installeren.
Een harde schijf of mediakaart in de schijfpositie monteren:
1.
Volg de procedures die worden beschreven in
Installatie van onderdelen voorbereiden
op pagina
32
om het workstation voor te bereiden op de installatie van onderdelen.
2.
Verwijder het voorpaneel.
3.
Als er een optische schijfeenheid is geïnstalleerd, verwijdert u deze. (Zie
Een optische schijf
installeren in een Z210 SFF-werkstation
op pagina
54
.)
NLWW
Een vaste schijf installeren
49
Sample