HP Z210 user manual download (Page 55 of 66)

Languages: Dutch
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 55 of 66
4.
Ontkoppel de voedingskabel (1) en de gegevenskabel (2) van de vaste schijf.
Afbeelding 9-6
De voeding- en gegegevenskabels van de primaire vaste schijf verwijderen
5.
Druk op de groene ontgrendeling naast de vaste schijf (1). Houd de vergrendeling ingedrukt,
schuif de schijfeenheid naar voren tot deze niet meer verder kan en til de eenheid uit de
schijfpositie (2).
Afbeelding 9-7
Het primaire schijfstation verwijderen
NLWW
Een vaste schijf installeren
47
Sample