HP Z210 user manual download (Page 53 of 66)

Languages: Dutch
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 66
4.
Druk de vaste schijf in de geselecteerde bay totdat deze vastklikt (1) zoals is weergegeven in de
volgende afbeelding.
Afbeelding 9-3
De vaste schijf installeren
5.
Sluit de voedingskabel (2) en de gegevenskabel (3) aan op de achterzijde van de vaste schijf.
VOORZICHTIG:
Om te voorkomen dat de gegevenskabel klem komt te zitten als u het
toegangspaneel vervangt, moet u de door HP geleverde kabel met connectoren met een rechte
hoek gebruiken.
OPMERKING:
Sluit de gegevenskabels eerst aan op de lager genummerde schijfaansluitingen
op het systeembord. Om de locatie van de schijfpoorten te bepalen, raadpleegt u het servicelabel
op het zijpaneel van het workstation.
OPMERKING:
Blauwe SATA-poorten (aangeduid met nul en een) ondersteunen SATA Gen 3 (6
Gbit/sec).
6.
Plaats alle onderdelen die ter voorbereiding van de installatie waren verwijderd weer terug.
Een vaste schijf installeren in een HP Z210 SFF-werkstation
Een vaste schijf installeert u als volgt:
1.
Volg de procedures die worden beschreven in
Installatie van onderdelen voorbereiden
op pagina
32
om het workstation voor te bereiden op de installatie van onderdelen.
NLWW
Een vaste schijf installeren
45
Sample