HP Z210 user manual download (Page 49 of 66)

Languages: Dutch
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 49 of 66
2.
Lijn de contactpunten van de kaart uit met de sleuf en duw de kaart stevig in de sleuf zoals in de
volgende afbeelding wordt weergegeven (1).
Afbeelding 8-1
Een uitbreidingskaart installeren (Z210 CMT weergegeven)
3.
Sluit de bevestigingsklem door deze naar beneden te draaien (2) zoals in de bovenstaande
afbeelding is weergegeven.
OPMERKING:
Bij het Z210 SFF-werkstation sluit u de bevestigingsklem om te zorgen dat alle
kaarten goed zijn bevestigd.
Afbeelding 8-2
De bevestigingsklem sluiten (Z210 SFF)
4.
Sluit alle noodzakelijke voedings- en interfacekabels aan op de kaart (volgens de bij de
uitbreidingskaart geleverde instructies).
5.
Vervang alle verwijderde onderdelen ter voorbereiding van de installatie van onderdelen.
NLWW
Een uitbreidingskaart installeren
41
Sample