HP Z210 user manual download (Page 47 of 66)

Languages: Dutch
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 47 of 66
8
PCI/PCIe-apparaten installeren
In dit gedeelte wordt beschreven hoe u een PCI- of PCIe-kaart in het workstation installeert. Om de
prestaties en functionaliteit van het systeem uit te breiden kunt u PCI/PCIe-apparaten zoals grafische
kaarten of audiokaarten installeren in de uitbreidingssleuven van het workstation.
Het juiste uitbreidingskaartslot vinden
In de volgende tabel worden de sleuven voor uitbreidingskaarten beschreven van de HP Z210-
werkstationserie.
Z210 CMT
Z210 SFF
Beschrijving slot
Slot voeding
Beschrijving slot
Slot voeding
1–PCIe2 - x8(4)
25 W
1–PCI 32b/33Mhz
25 W
2–PCIe2 - x16
75 W
2–PCIe2 - x16
45 W
3–PCIe2 - x1
10 W
3–PCIe2 - x16 (4)
25 W
4–PCIe2 - x16 (4)
25 W
4–PCIe2 - x1
10 W
5–PCIe2 - x1
10 W
6–PCI 32b/33Mhz
25 W
7–PCI 32b/33Mhz
25 W
OPMERKING:
De aanduidingen x1, x4, x8 en x16 beschrijven de mechanische (fysieke) lengte van
de sleuf. Het nummer tussen haakjes geeft het aantal elektrische PCIe-banen aan die langs de
uitbreidingssleuf zijn geleid. Bijvoorbeeld x8(4) houdt in dat de uitbreidingssleuf een mechanische
lengteconnector heeft van x8 met vier aangesloten PCIe-banen.
NLWW
Het juiste uitbreidingskaartslot vinden
39
Sample