HP Z210 user manual download (Page 46 of 66)

Languages: Dutch
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 66
3.
Lijn de DIMM-connectormarkering uit met de DIMM-sleufmarkering en duw de DIMM vervolgens
stevig in de sleuf (1) zoals in de volgende afbeelding wordt weergegeven.
VOORZICHTIG:
DIMM's en DIMM-voeten zijn voorzien van speciale nokjes om een goede
installatie te waarborgen. Om beschadiging van DIMM-voet of DIMM te voorkomen moeten deze
bij het installeren van DIMM's goed worden uitgelijnd.
Afbeelding 7-2
De DIMM plaatsen
4.
Bevestig de hendels van de sleuven (2).
5.
Plaats alle onderdelen die ter voorbereiding van de installatie waren verwijderd weer terug.
38
Hoofdstuk 7
Geheugen installeren
NLWW
Sample