HP Z210 user manual download (Page 44 of 66)

Languages: Dutch
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 66
7
Geheugen installeren
In dit gedeelte wordt beschreven hoe u geheugen kunt toevoegen in het workstation.
Ondersteunde geheugenconfiguraties
Raadpleeg de QuickSpecs op
go/productbulletin
voor specifieke informatie over
DIMM-compatibiliteit voor HP werkstations.
OPMERKING:
— Installeer alleen door HP goedgekeurde ongebufferde DDR3 DIMM's.
— HP Z210 CMT en SFF werkstations ondersteunen Error Checking and Correcting (ECC) en non-ECC
DIMM-geheugenmodules.
— Gebruik geen ECC en non-ECC geheugen door elkaar. In dat geval kan het systeem niet worden
opgestart en wordt er een geheugenfout weergegeven.
— Installeer voor maximale prestaties DIMM-geheugenmodules in paren van dezelfde grootte.
— Installeer DIMM-geheugenmodules in de hieronder afgebeelde volgorde.
In de volgende tabel worden geheugenconfiguraties beschreven die worden ondersteund door de HP
Z210-werkstationserie.
Z210 CMT
Z210 SFF
Ondersteunde configuraties
Vier DIMM-sleuven
Geheugenconfiguratie van 1 GB tot 32 GB
Ondersteunde configuraties
Vier DIMM-sleuven
Geheugenconfiguratie van 1 GB tot 32 GB
DIMM installatievolgorde
DIMM installatievolgorde
36
Hoofdstuk 7
Geheugen installeren
NLWW
Sample