HP Z210 user manual download (Page 40 of 66)

Languages: Dutch
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 66
6
Installatie van onderdelen
voorbereiden
Om de installatie van onderdelen te vergemakkelijken kan het workstation worden voorbereid. In dit
gedeelte wordt beschreven hoe u het workstation voorbereidt voor de installatie van onderdelen.
Demontage en voorbereiding voor installatie
In de volgende tabel ziet u de volgorde waarin het workstation moet worden gedemonteerd voor de
installatie van onderdelen. (Uw workstationonderdelen kunnen verschillen van de hier beschreven
onderdelen.)
Tabel 6-1
Workstationonderdelen installeren
Ga als volgt te
werk:
Verwijder...
Verwijder
vervolgens...
dan...
dan...
Geheugen
Chassisvergrendeling
*
Zijtoegangspaneel
Uitbreidingskaart
(PCI/PCIe)
Sloten op behuizing
Zijtoegangspaneel
Vaste schijf
Sloten op behuizing
Zijtoegangspaneel
Draai de voorste
schijfpositie omhoog
(Z210 SFF)
Draai de voeding
omhoog (Z210 SFF)
Optische drive
Sloten op behuizing
Zijtoegangspaneel
Verwijder het
voorpaneel
*
Raadpleeg de
Maintenance and Service Guide
van het workstation voor de positie van sloten op de behuizing en instructies.
Het workstation voorbereiden op de installatie van
de onderdelen
U bereidt het workstation als volgt voor:
OPMERKING:
Het werkstation bevat groene plastic touch-points op plaatsen waar u een knop of
hendel moet gebruiken. Groene touch-points op sommige onderdelen geven aan dat u deze zonder
gereedschap kunt verwijderen.
1.
Neem het systeem los van de netvoeding.
2.
Ontgrendel het zijpaneel of verwijder eventuele behuizingssloten.
3.
Verwijder het zijpaneel zoals getoond op de volgende afbeeldingen.
32
Hoofdstuk 6
Installatie van onderdelen voorbereiden
NLWW
Sample