HP Z210 user manual download (Page 34 of 66)

Languages: Dutch
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 66
4
Besturingssysteem installeren
Dit hoofdstuk biedt informatie over installatie en updates van het workstationbesturingssysteem. Het
bevat de volgende onderwerpen:
Onderwerpen
Het Microsoft besturingssysteem installeren
op pagina
26
Red Hat Enterprise Linux installeren
op pagina
27
Novell SLED installeren
op pagina
27
Het workstation bijwerken
op pagina
28
Dit hoofdstuk bevat ook informatie om te bepalen of de nieuwste BIOS, drivers en softwareupdates op
het workstation zijn geïnstalleerd.
VOORZICHTIG:
Sluit geen optionele hardware of apparaten van derden aan op het HP workstation
voordat de installatie van het besturingssysteem is voltooid. Het toevoegen van hardware kan leiden tot
fouten en een onjuiste installatie van het besturingssysteem.
Het Microsoft besturingssysteem installeren
De eerste keer dat u het workstation inschakelt, wordt het besturingssysteem geïnstalleerd. Dit neemt 5
tot 10 minuten in beslag. Volg zorgvuldig de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
VOORZICHTIG:
Als de installatie is gestart, mag u het workstation
niet
uitschakelen voordat de
procedure is voltooid. Als u het workstation tijdens de installatie uitschakelt, kan de installatie corrupt
raken, waardoor de software niet goed werkt.
Raadpleeg de documentatie bij het workstation voor uitgebreide instructies over de installatie en
configuratie van het besturingssysteem. Nadat u het besturingssysteem heeft geïnstalleerd, vindt u meer
informatie in de online help.
Apparaatdrivers installeren of upgraden
Om hardwareapparaten te installeren nadat het besturingssysteem is geïnstalleerd, moet u de juiste
apparaatdrivers installeren voordat u de apparaten installeert. Volg de installatieinstructies die bij het
apparaat zijn meegeleverd. Bovendien moet het besturingssysteem voorzien zijn van de meest recente
updates, patches en softwarefixes om optimale prestaties te waarborgen. Meer informatie over drivers
en softwareupdates is beschikbaar in
Apparaatdrivers upgraden
op pagina
29
.
Bestanden en instellingen overbrengen naar het Windows
workstation
Het Microsoft Windows besturingssysteem biedt datamigratietools die het mogelijk maken om
bestanden en data te selecteren en over te brengen van een Windows computer naar uw Windows
werkstation.
26
Hoofdstuk 4
Besturingssysteem installeren
NLWW
Sample